Публікації

Показано дописи з листопад, 2020

11 клас історія України.

Тема. Початок лібералізації суспільного життя. Народження опозиційного руху. Дом. завд. пар. 9.  Завдання. 1. Хто такі " шістдесятники"? Охарактеризуйте їхні погляди та діяльність. 2. Назвіть імена шістдесятників та сфери їхньої діяльності. 4.Коли було створено Клуб творчої молоді " Сучасник"? Чим займалися члени цієї організації? 5. Хто такі дисиденти? Охарактеризуйте їхні погляди. 6. Які національно- визвольні організації були створені в цей час? Складіть хронологічну таблицю і поряд з роками вкажіть імена членів цих організацій. 7. Опрацюйте запитання і завдання в кінці пар.

8 клас. Історія України.

 Тема. Церковне життя України в к. 16 - у першій пол. 17 ст. Дом. завд. пар.9. Готуєтесь до т.о. по пар. 1- 9 ( окрім 4-5).  Запитання. 1. Чому в к. 16 ст. українська церква опинилася у важкому становищі? 2. Коли була заключена Берестейська церковна унія і які її наслідки? 3. Які три церкви з,явились в Україні після Берестейського собору? Чи принесло це злагоду в українське суспільство? 4. Що таке полемічна література? 4. Назвіть полемічні твори та їхніх авторів або складіть таблицю. 5. Чим греко- католицька церква відрізнялась від православної?

6 клас. Історія.

 Тема. Великі імперії Західної Азії. Дом. завд. пар. 16.  Запитання. 1. Розгляньте карту на ст. 84 і знайдіть державу Ассирію.2. Як Ассирія стала могутньою державою? Що таке " імперія" ? 3.Коли вона досягла могутності і чому занепала? 612 рік?4. Яким було Халдейське царство у час правління Навуходоносора? розгляньте мал. на ст. 86. 5. Як утворилась Перська держава? Які країни завоювали перси? карта ст.88. 6. Які перетворення в Персії здійснив Дарій 1?

5 клас. Історія України.

 Тема. Письмові історичні джерела. Дом. завд. пар.6.  Запитання. 1. Чому в людей виникла потреба передачі великих обсягів інформації? 2. Що таке вузликове письмо і чому його не застосовують зараз?3. Чим характеризується піктографічне письмо? Де зараз застосовують піктограми? 4. Розгляньте єгипетське ієрогліфічне письмо. В чому його недосконалість? 5. Охарактеризуйте  абеткове письмо. 6. На чому писали в давні часи люди різних країн?

7 клас.Всесвітня історія.

Завдання з всесвітньої історії для другої групи : пар. 6 -7 вивчити, знати поняття, відповідати на питання в кінц і кожного параграфа, намалювати схему  феодальна драбина". Скласти розповідь про життя феодалів ( використайте матеріал на стор. 35 36) .

8 клас. історія України.

 Тема. Релігійне життя на українських землях. Дом. завд. пар.6.  Запитання.1. Щ о таке реформація, контрреформація? 2. Яка з протестантських церков була найвпливовішою в Україні?3. Хто такі єзуїти та чим вони займались в Україні? Що позитивного і негативного було у їхній діяльності? 4. Чому виникали православні братства? Чим вони займалисая? 5. Проаналізуйте док. на стр. 42 і подумайте чи актуальні ті твердження для нас зараз?

6 клас. історія

готуватись до т. о. по пар. 9- 15.

6 клас. Історія.

 Тема. Фінікійські міста- держави. Дом. завд. пар. 15( 1-2 пит.). Готуватись до т.о. по пар.9- 1 на  завтра.  Завдання. 1. Розгляньте карту на ст.78 і знайдіть Фінікію.2.Які 3 міста там є?3. Назвіть головні  заняття фінікійців .  4. Як робили бронзу? 4. Чому частина людей переселялась в інші краї? Розгляньте мал. на ст.79. Що таке колонізація, метрополія? 5.Які винаходи здійснили фінікійці? Складіть план відповіді. Виконуйте завд. на контурних картах.                                   

8 клас. Історія України.

 Тема.Економічне життя села і міста у 16 ст. Дом. завд пар. 2.  Завдання.1. Поясніть : натуральне господарство, товарне виробництво,фільварок, цехи, магнати. 2. Яка галузь господарства в Україні залишалась головною? 3.Чому в цей час зростало магнатське землеволодіння? 4. Що являв собою фільварок? Що таке " волочна поміра"?5. Як розвивались ремесла? 6.Назвіть міста де були найбільші ярмарки. 7. Як здійснювалось управління у містах? 8. Що таке магдебурзьке право?

11 клас. Всесвітня історія.

Тема. Об,єднання Німеччини. Європейський союз. Дом. завд.пар. 8(3 пит.) , пар. 10.  Завдання. 1. Як відбулося об,єднання Німеччини? Складіть хронологічну таблицю подій. 2.Які проблеми постали перед країною? Охарактеризуйте діяльність Ангели Меркель на посаді канцлера Німеччини.3.На яких принципах здійснювалась розбудова Європейського Союзу? 4. Складіть хронологічну таблицю процесу створення Європейського Союзу. 5. Назвіть органи управління Євросоюзом. 6. В чому полягає європейська політика сусідства? 7. Коли було ратифікована Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом? 8. Що означає термін " брексіт"? Як склалися відносини між Великою Британією і Євросоюзом?

11 клас. Всесвітня історія.

Тема.Соціально- економічний розвиток країн Західної Європи. Дом. завд. пар. 8.  Завдання.1.На яких принципах грунтується соціальне ринкове господарство? 2. Яку політику має проводити держава , щоб забезпечити розвиток соціального ринкового господарства? 3. Які причини " німецького економічного дива" ?Які результати? 4. Які особливості соціально- економічного розвитку Франції? 5. Охарактеризуйте шведську модель соціально- економічного розвитку. Чи може Україна застосувати її? Свою думку обгрунтуйте. 6.Що таке НТР та які її риси ? ( це з пар. 7).

5 клас. Історія України.

Тема. Історичні джерела та їхні різновиди. Дом. завд. пар .6. Завдання.1. Що таке історичні джерела? 2. Які є види історичних джерел? 3. Що означають слова: археологія, археологи, етнографія, палеографія ? 4. Розгляньте мал. на ст.37 і складіть розповідь про те, як працюють археологи. 5. Що відноситься до писемних та усних історичних джерел? 6. Розгляньте схему на ст. 37 і визначіть види іст. джерел,  які використовують для дослідження різних періодів історії України. 7. Перевірте себе , віповідаючи на пит. в кінці параграфа.

10 клас. Історія України.

 Тема.Початок і розгортання Української революції. Дом. завд. пар.5.  Завдання. 1. Коли почалась революція в Петрограді? 2. Яке було завдання Тимчасового уряду?3.Коли утворено Тимчасовий український революційний комітет? 4. Складіть таблицю періодизації Української революції 1917- 1921 років.5. Як і коли утворено Центральну Раду? Хто її очолив?6. Яку головну мету вона ставила? 7. В яких працях Грушевський обстоював цю мету?  7 Складіть таблицю : політичні партії     їхні лідери   програмні вимоги.                                             

9 клас правознавство.

 Тематичне оцінювання з теми " Правовідносини. Правопорушення."  Завдання. 1. Порівняйте : необхідну оборону та крайню необхідність; фізичні та юридичні особи. 2. До яких заходів треба вдатися, щоб зменшити зростання злочинносі у нашій країні? 3 Виконайте тестові завдання на ст.61- 62 підручника. Бажаю успіху. Виконати до 10 .40.

9 клас.Весвітня історія.

 9 клас. всесвітня історія

( клас. Всесвітня історія.

 Тема.Сполучені Штати Америки. Громадянська війна. Дом. завд пар 13, повторити пар. 6 -12 і готуватись до т. о.  Завдання. 1. Як зростала територія США у1 пол. 19 ст? Які території були приєднані? 2. Як розвивалось господарство на півдні країни? 3. Поясніть : аболіціоністи, резервації, фермери, експансія, реконструкція. 4. Які причини швидкого економічного розвитку США? 5. Які 2 партії утворились у США? 5. Які причини громадянської війни? Складіть хронологічну таблицю подій війни. 6. До яких рішучих кроків вдалася влада США щоб переломити ситуацію на свою користь? Авраам Лінкольн ? опрац. док. ст105. 7.Кандидат від якої політ. партії переміг на виборах президента США нещодавно?

7 клас. Історія сердніх віків.

 Тема. Людина в середньовіччі. Дом. завд. пар.5. вивчити і дати відповіді на питання в кінці пар. Матеріал не важкий. Бажаю успіхів!

7 клас. Історія України.

 Темкатичне оцінювання з теми " Виникнення та становлення Русі- Укра\ни".  Варіант 1. 1. Як утворилась держава Русь- Україна? 2. Порівняйте політику князів Ольги та Святослава, Що відмінного? 3. Скільки років пройшло від розпаду імперії Карла Великого до завоювання Києва Олегом? 4. Що зайве і чому : Славія, Хозарія, Куявія. Артанія. 5. Поясніть : полюддя.   Варіант 2. 1.Як перші князі здійснювали управління державою? 2. Порівняйте політику князів Олега та Ігоря. Що спільного та відмінного? 3.Скільки років ( століть) правила у Києві династія Києвичів? 4. Що зайве і чому : поляни, сіверяни, радимичі, деревляни. 5. Поясніть : :язичництво.  Час виконання до 10. 30. Не зволікайте з доправкою. Всі дружно включайтесь в роботу. Час дорогий. Успіхів вам! І переходимо до історії середніх віків.

Історія України 7 кл

6 клас. Історія.

 Тема. Вавилонське царство.Дом. завд. пар. 14.  Завдання. 1. Розгляньте карту на ст. 74 і знайдіть головні міста Дворіччя. Чому Вавилон написаний більшими літерами? 2.Роздивіться пам,ятки з шумерського міста Ура на ст.76.Які висновки можна зробити про військо цього міста- держави? 3. Як Вавилон став столицею могутньої держави? 4. Коли тут правив цар Хаммурапі і чим він відзначився? 5. Прочитайте фрагменти з його законів і дайте відповідь на питання на ст.77.

9 клас. Всесвітня історія.

 Тема.Об,єднання Німеччини. Об,єднання Італії. Суспільні рухи в Росії. дом. завд. пар.10 (5пит.) і 12 .  Завдання. 1.Чому на сер. 19 ст. постала проблема об,єднання Німеччини? 2. Які погляди щодо об,єднання існували в німецькому суспільстві? 3. Хто такий Бісмарк і яка його роль в об,єднанні Німеччини? Складіть хронологічну таблию. 4. Складіть хронологічну таблицю " Об,єднання Італії". Хто такий Джузеппе Гарібальді?8. Коли утворилось Італійське королівство?9. Хто такі декабристи? Які таємні товариства вони утворили та чим закінчився їхній рух?

11 клас. Всесвітня історія.

 Тема. Етнонаціональні проблеми в країнах Заходу в другій пол. 20- на поч. 21 ст.   Завдання. 1. Чому расова проблема була однією з найгостріших у США? 2. Проаналізуйте документ на ст.25 і дайте відповідь на питання. 3. Чим відзначився Джеймс Мередіт? 4. Хто такий Мартін Лютер Кінг?5. В чому полягає проблема канадського Квебеку?6. Як вирішується проблема Ольстеру? 7. Чому баски, маючи широку політичну автонмію, незадоволені своїм статусом? 8. Слідкуйте за новинами і знайдіть приклади невирішених етнонаціональних проблем у світі ( приклад Нагірний Карабах - зробіть повідомлення). Дом. завд. пар. 5.

Історія України 8 кл.

 Тема. Люблінська унія та її вплив на українські землі. Дом. завд. пар.3.  Завдання. 1. Чому Литва була зацікавлена у союзі з Польщею? 2. Яку умову висунула Польща за допомогу Литві? 3. Як ставились до уніїї а) князі і пани б) шляхта? 4.Чому польські пани були зацікавлені у просуванні на східні ( українські) землі? проаналізуйте істор. джерело ст. 20. 5. Коли відбувся Люблінський сейм ( з,їзд) і яку позицію на ньому зайняли литовські та руські магнати? 6.Коли утворилась Річ Посполита? 7. Що стало найголовнішою втратою України на сеймі? 7. Які воєводства були утворені на українських землях? 8.Визначіть позитивні і негативні наслідки унії для України.

6 клас.Історія стародавнього світу.

 Тема.Найдавніші держави Дворіччя ( Межиріччя).  Завдання. 1. Розгляньте карту на ст.74 підручника і визначте де знаходиться Дворіччя? Які ріки там протікають? 2.Яка природа Дворіччя? Заняття жителів? Корисні копалини?.3.Як називали перших жителів Дворіччя? 4. Які винаходи зробили ці жителі? 5. Назвіть головні міста- держави Дворіччя. :.6. Коли у Вавилоні правив цар Хаммурапі та чим він уславився? Розгляньте ілюстрації і дайте відповідь на питання ст. 73- 75. Дом. завд. пар.14.

8 кл. Всесвітня історія

Тематичне оцінювання з теми " Держави Західної Європи в 16 -17 ст."  Завдання. 1. Хто з історичних діячів найбільше вплинув на перебіг поді    й у Зах. Європі в 16- 17 ст? Відповідь обгрунтуйте. За змістовну відповідь 3- 4 бали. 2. Виконайте тести на ст 137 підручника. Мкаксимальна оцінка за тести 8 б. Бажаю успіху ! Не тягніть з відповідями.  І далі ми переходимо до вивчення історії України .Тема..Україна на межі раннього нового часу.  Завдання. 1. Розгляньте карту на ст.9 і визначіть: у складі яких держав знаходились українські землі у першій пол. 16 ст.? 2. Якою була соціальна структура укр. суспільства? Див. таблицю на ст. 11 .3. О характеризуйте становище представників кожного стану. 4. Складіть політичний портрет Василя- Костянтина Острозького. 4.Випишіть і вивчіть поняття, виділені жирним шрифтом. Дом. завд. пар.1.

11 клас. Всесвітня історія.

 Тема. Утвердження принципів громадянського суспільства. Дом. завд. пар. 4.  Завдання. 1. Які причини призвели до"  революції гвоздик " у Португалії? 2. Як відбувався процес переходу Іспанії до демократії після смерті генерала Франко? 3. Схарактеризуйте режим " чорних полковників" уГреції. Чи можна його назвати авторитарним? Відповідь обгрунтуйте. 4. Які особливості громадянського суспільства? 5. Прокоментуйте док. на ст.22 вислів професора Дарендорфа. 6. Які є види виборчих систем? Які особливості цьогорічних виборів до органів місцевого самоврядування в Україні? 7. Складіть хронологічну таблицю.  Шановні одинадцятикласники! Ставтеся серйозно до виконання завдань, бо кінець семестру не за горами! Здавайте роботи вчасно!

всесвітня історія.11 кл.

 Тема.Основні тенденції розвитку політичних систем країн Заходу в другій пол. 20- на поч.21 ст. Формування постіндустріального суспільства. Дом. завд. пар. 3.  Запитання. 1. Що треба розуміти під поняттям " постіндустріальне суспільство?" 2.Хто і коли вперше вжив цей термін? 3. Які синоніми ще вживають стосовно цього поняття? 4. Які стадії розвитку постіндустріального суспільства? 5. Що є головною ознакою постіндустр. суспільства?6. Назвіть міжнародні документи з прав людини. 7. Який висновок можна зробити при аналізі цих документів? 8.Виконайте завд. на ст. 19 " Формуємо предметні компетенції".  Прошу швидше здавайте ваші роботи- це ваші оцінки.

Історія України 5 клас.

 Тема. Територіальне розташування та історичне походження рідного краю.  Завдання. 1. Користуючись картою на ст. 34 підручника визначіть: а. на скільки областей поділяється Україна; б. які держави є сусідами України; в. з якими державами межує Україна; г. з якою державою межує Вінницька область; д. з якими областями межує Вінницька область. е. яка велика річка протікає через нашу область. 2. Які області виходять до узбережжя морів? 3. Назви яких областей не збігаються з навами обласних центрів? 4. Що ви знаєте про давнє минуле Гайсина? Звідки походить  назва нашого міста ? 5.Яка річка протікає через Гайсин? Дом.. завд пар. 5, відповідати на питання ст. 32- 33, карта ст. 34.

10 клас. Історія України.

 Тема.Практичне заняття. Перша світова війна як виклик людському виживанню. На основі матеріалів підручника, документів та інтернетматеріалів складіть розповідь про становище полонених, жінок, дітей -сиріт, скалічених у роки війни й зробіть висновки,   Дом. завд пар. 1- 4 , готуватись до т. о.

9 клас.Правознавство.

 Тема. Правопорушення.Юридична відповідальність.  Завдання. 1. Що таке правопорушення та які його ознаки? 2. Які є форми вини? 3. Чим злочин відрізняється від правопорушення? 4. З яких елементів складається правопорушення? 5. Що таке юридична відповідальність? 6. Які є види юридичної відповідальності? схема на ст. 52.7.Опрацюйте табл.1 на ст. 52.  Практичне заняття.Назвіть обставини, що виключають шкідливість ( суспільну небезпеку) діяння  і виконайте таблицю на ст.56.                                                 Дом. завд. парагр. 6- 8 вивчити, готуватись до т. о.

9 клас. Всесвітня історія.

 Тема.Франція в 1815- 1870 рр  Революції 1848- 1849 рр. у країнах Європи. .Завдання. 1. Поясніть : політична реакція, конституційна монархія, роялісти, ультрароялісти, ордонанс.2. Назвіть хронологічні рамки існування Липневої монархії. 3. Як розвивалась економіка Франції у цей період?4. Коли було встановлено Другу імперію у Франції? 4.Революції 1848- 1849-рр.Заповніть таблицю, подану на ст. 91.   Дом. завд. пар. 8, 11.

7 клас . Історія України.

 Тема. Русь- Україна за правління Ігоря, Ольги та Святослава .Завдання. 1. Назвіть роки правління Ігоря. (912- 945 рр.)2. На які країни він здійснював походи і коли?3. Як загинув цей князь? 4.Як княгиня Ольга помстилася за смерть Ігоря? Роки правління Ольги 945- 969 рр.5.Які реформи вона провела? Виписати. .6. З якими країнами вона налагоджувала стосунки? 7.Практичне заняття. Укласти історичний портрет князя Святослава. ..План. 1. Роки правління .?.2. На які держави здійснював походи і коли?3. Описати зовнішній вигляд за док. наст.28.4.Як М. Грушевський оцінював Святослава? 5. Як і коли загинув цей князь? Використайте завд.   4- 6 на ст.30.                         Дом. завд. паргр.2- 5, готуватись до т. о.

6 клас.

 Тема. Релігія і культура давніх єгиптян.  Завдання. 1. Пригадайте що таке релігія? 2. Яким богам поклонялися єгиптяни? 3.Прочитайте міф про Озіріса і зробіть висновки.3. Прочитайте уривок з " Книги мертвих" і дайте відповідь на питання під ним. 3. Які особливості давньоєгипетського письма? 4. Яке письмо легше : наше чи давньоєгипетське? 5. Як було розшифроване давньоєгипетське письмо? 6. Які наукові знання розвивалися в Єгипті?7. Поясніть: ієрогліф, папірус, колона, обеліск, рельєф.  Дом. завд. пар.10, 13.

9 к4лас. Всесвітня історія.

Тема.Велика Британія в 1815- 1870 рр.   Завдання. 1. Охарактеризуйте державний устрій Великої Британії.( таблиця ст.54) 2. Які партії існували в країні? Чим відрізнялась їхня політика? 3. Коли була проведена парламентська реформа та які її наслідки?4. Коли правила королева Вікторія і чому  її правління назвали "Вікторіанською епохою"? 5. Наведіть факти швидкого економічного розвитку В.Б. у цей час.6. Поясніть : промислова революція, фрітредерство, чартизм.7. За що боролися чартисти і в чому полягає значення їхніх виступів? Дом. завд. парагр. 7  Завдання виконуєте в роб. зошитах, Виконання перевірю. Мій вайбер   0988932897

8 клас. Всесвітня історія.

 Практична заняття.Розвиток монархічних форм правління у країнах Західної Європи. Укласти історичний портрет одного з монархів.  Завдання.1. На основі вивченого матеріалу спробуйте визначити риси абсолютної монархії (найкращий приклад це Франція). 2. Складіть історичний портрет одного з монархів 16 - 18 ст.Пропоную :Філіпп 11( Іспанія), Єлизавета 1 Англія),Людовік Х111, Людовік Х1У, Людовік ХУ ( Франція). Приблизний план :1.Коли і де правив цей монарх? 2. За яких умов прийшов до влади? 3.Які реформи (перетворення) здійснив?4. Які результати цих реформ для народу і країни?5.Якою була зовнішня політика?5. Інше- все що знайдете. Використайте додаткові джерела інформації-інтернет. Дом. завд. пар. 11- 17. Готуватись до т. о.                                                                                                                                  В кого немає практичних зошитів - виконайте у робочих. Строк до суботи і на вайбер 0988932897.

11 клас. Історія України.

 Самостійна робота.  Завдання.1.Як склалися кордони УРСР після Другої світової війни? 2. По яких напрямках здійснювалась радянізація в західних областях України? Що позитивного і негативного тут було? 3.Обгрунтуйте свою думку: акція " Вісла" це - відплатна акція чи послідовна політика? 4.Установіть хронологічну послідовність подій :акція " Вісла", останній обмін територіями УРСР з Польщею, підписання делегацією УРСР Статуту ООН, передача Україні Кримської області,, операція " Захід". 5. Які причини і наслідки голодомору 1946- 1947 рр.? 6.Прокоментуйте карикатуру на ст38 підручника.  Відповіді - на вайбер 0988932897 або пишіть у зошитах і я потім перевірю. Було б добре якби ви забрали практичні зошити у мене на столі. Але як вже вийде.

10 клас. Історія України.

Тема.Воєнні дії на території України в 1914- 1916 роках. Завдання. 1.Пригадайте, які плани щодо України виношували країни Антанти і Троїстого союзу? ( параг. 2) 2. Складіть хронологічну таблицю основних битв 1914- 1016 рр.3. Коли було сформовано Легіон Українських січових стрільців? В яких битвах вони брали участь і як відзначились? 4.Коли було створено СВУ і ГУР? Яку програмні цілі цих організацій? 5.Якою була політика російських і австроугорських властей на західноукраїнських землях в роки війни? 6.Яким було становище українського населення під час війни? Заповніть таблицю на ст.23.  Дом. завд параг. 2-4 вивчити. Шановні десятикласники. Це завдання на 4 листопа да згідно розкладу. Старайтесь. Хай вам щастить. Вайбер 0988932897

7 клас. Історія України.

Тема. Виникнення і становлення Русі- України. Завдання. 1. Назвіть перші державні утворення у східних слов,ян .2. Коли утворилось Київське князівство? Назвіть імена князів з династії Києвичів. 3. Чим відзначився князь Аскольд? 4. За яких обставин владу у Києві захопив Олег?6.Вирахуйте час правління династії Києвичів. 7. Складіть хронологічну табл. параграфа 3 і підкресліть дати, пов,язані з князюванням Олега.8.Розгляньте ілюстрацію на ст.21 і складіть розповідь про збирання данини князем.9. Як загинув Олег? Дом. завд. пар.3 Виконати контурну карту № 1. Мій вайбер 0988932897

6 клас.

 Тема. Давньоєгипетська держава.Завдання.  1. Де знаходиться країна Єгипет? 2. Які природні умови Єгипту? 3. Чим займалися давні єгиптяни? 4. Що таке ном? 5. Розгляньте карту на ст. 49 і знайдіть: нижній Єгипет, верхній Єгипет, річку Ніл, дельту Нілу.6. Коли і за яких обставин у Єгипті утворилась держава? 7. Коли і хто об,єднав Єгипет? 8. Як здійснювалося керівництво державою? 9.Для чого і як будували піраміди? 10. Розгляньте фото пірамід на ст.52 і порівняйте піраміду Джосера і Хеопса. Задача.Вирахуйте вік піраміди Хеопса. Дом. завд. параграф 9, 12 скласти хронологічну таблицю.Віконати до 5. 11. мій вайбер 0988932897.

8 клас. Всесвітня історія.

Тема.Завершення формування абсолютної монархії у Франції. Парагр. 12. Завдання. 1. Пригадайте, що означає абсолютизм, абсолютна монархія, 2. Яким було становище Франції за правління Людовіка Х111 ? 3. Хто такий Рішельє та як він зміцнював королівську владу? 4. Охарактеризуйте правління Людовіка Х1У. Що таке протекціонізм? 5.Чим правління Людовіка ХУ відрізнялось від правління його попередника? 6. Складіть хронологічну таблицю пар. 12. Тема. Англія у ХУ!- ХУ11 століттях. Пар. 13-14.Завдання. 1. Які зміни сталися в економіці ( господарстві) країни? Поясніть : акціонерна компанія, аграрна революція, огороджування ( чому виникла приказка " вівці з,їли людей") ?2. Як відбувалась реформація в Англії? ( акт про супрематію). 3. Хто такі пуритани? 3. Як відбувалось суперництво Англії та Іспанії на морі та чим воно закінчилось? ( розгром непереможної армади). Коли це сталося? Тема. Англійська революція. Скласти хронологічну таблицю пар. 14. Поясніть : паламентська монархія, реставрація

11 клас.Історія України.

 11 клас. Історія України. Тема. Культура України у післявоєнний період. Життя людей 1. З якими проблемами зіштовхнулась освітня галузь? Поясніть : заідеологізованість.2.Назвіть здобутки видатних українських вчених.3. Якої шкоди науці завдала " лисенківщина"? 4. Складіть і заповніть таблицю на ст.53.Потрібно знати імена і твори видатних письменників, художників , композиторів. 5. Розгляньте і прокоментуйте ілюстрації на ст.52. Що таке " народний примітивізм"?6.Прокоментуйте док. 6 і 7 на ст. 53.

Завдання на 9 листопада.

 5 клас ..Тема. Історико- географічні регіони України. Параграф 5 підручника . Запитання. 1. Поясніть слова : етноніміка, топоніміка. 2. Які найдавніші народи проживали на території України? 3. Користуючись підручником та іншими джерелами складіть розповідь про життя скіфів. 4. Назвіть історико- географічні регіони України. 5. Поясніть походження назв : Галичина, Буковина, Волиннь, Поділля , Слобожанщина.., Полісся. 6.Дайте відповідь на питання в кінці параграфа.

Завдання для учнів 5-11 класів

 Доброго дня, шановні здобувачі освіти . Приготуйтесь до серйозної роботи.