Публікації

Показано дописи з грудень, 2022

історія 8 клас.

Тема. Утворення Української козацької держави. Дом. завд. пар.17-18. Завдання. 1.Коли відбулась битва під Берестечком? Хто з українських полководців у ній відзначився? 2. Коли було підписано Білоцерківський мир та які його умови? 3. Коли відбулась битва під Батогом?Як оцінювали сучасники цю битву?4.Назвіть ознаки держави.Доведіть, що в ході війни утвориласьУкраїнська козацька держава.5. Як здійснювалось управління у ній? 6. Які зміни сталися в житті народу?.

7 клас історія

 Тема. Посилення великокнязівської влади за Володимира Мономаха. Дом. завд. пар.11.Завдання.1.Чому князя Володимира Всеволодовича прзвали Мономахом?2.Чому була придумана легенда про "шапку Мономаха"? 3. За яких умов Володимир Мономимах прийшов до влади? 4. Які зміни в управлінні державою він запровадив? 5. Як князь боровся з половцями? 6. Як складалися відносини з Візантією та іншими державами? 7. Чому князь Мстислав отримав прізвисько Великий?

10 клас всесвітня історія.

 Тема. Практичне заняття. Скласти порівняльну характеристику( у формі таблиці) тоталітарних режимів.Дайте розгорнуту характеристику комуністичного режиму в СРСР, Дом. завд. пар. 12.(скоистайтесь таблицею) Повторити пар. 9- 11 і готуватись до т.о.

9 клас історія.

 Тема. Європейська революція1848-1849рр. і західноукраїнські землі. Дом. завд. пар.8.Завдання.1.Які західноукраїнські землі перебували у складі Австрійської імперії? 2.Чому революцію 1848-1849 рр. назвали "весною народів"? 3.Чому австрійський імператор поспішив скасувати панщину? 4. Чому селяни все ж повставали? Хто такий Лук,ян Кобилиця? До чого він закликав? 5.Коли була створена Головна руська рада?Охарактеризуйте програму її діяльності. 6.Назвіть її конкретні справи. (план). 7.Складіть хронологічну таблицю.

121 клас історія.

 Дом. завд.Повторити пар.7-11 і готуватись до т.о. на середу.

9 клас правознавство.

 Тема.Практичне заняття .Звернення громадян. Опрацювати пар.12.Завдання.1.Які органи існують в Україні для забезпечення прав людини? 2. Які види з-вернень громадян передбачені Законом України "Про звернення громадян"?3.Які права має громадянин під час розгляду його звернення? 4.Користуючись витягами із закону(ст.95-96) проаналізуйте ситуації на ст.94-95 (практичне заняття). Дружно присилайте відповіді.

7 клас історія України.

 Тема.Русь-Україна за правління Ярославичів.Дом. завд. пар.10.Завдання.1.В чому полягав заповіт Ярослава Мудрого? схема ст.57. 2.Хто з князів увійшов до тріумвірату? поясніть це слово.3. Чому сталося повстання в Києві у 1068 р.? Чим воно закінчилось? 4. Що таке дуумвірат?5. В яких роках князював Всеволод?6. Коли була прийнята "Правда Ярославичів"? 7. В чому значення з,їзду князів у Любечі в 1097 р.? 8. Складіть хронологічну таблицю параграфа.

11 клас історія України

 Тема.Практичне заняття. Тема. Феномен українського шістдесятництва.Дисиденти.Дом. завд. пар.9-10.Завдання.1. Хто такі шістдесятники і дисиденти?2. Хронологічна таблиця ст.81.3. Назвіть імена видатних представників цього руху. стор.82. 4. В чому полягає значення діяльності КТМ "Сучасник"? 5.Назвіть імена видатних дисидентів,їхні організації,програмні засади.6. За що дисиденти критикували владу? док ст.85-86. 7. Чому влада боялася відновлення греко-католицької церкви? Чому розв,язала антирелігійну кампанію? Відповідаєте на ці питання і дружно присилаєте відповіді.

10 клас завдання з історії на 13 грудня вівторок.

 Тема. Італія в 20-30 роки ХХст. Дом.завд. пар.9. Завдання.1. Якими були наслідки Першої світової війни для Італії?.2.Що проповідував Муссоліні та його прибічники? 3.Як і коли фашисти прийшли до влади в Італії? 4.Якою була внутрішня політика фашистів? %. Якою була економічна політика фашистів? Що таке " корпоративна держава? :6.Складіть хронологічну таблицю.                   Тема.Радянський Союз у 20-30 ті роки ХХ ст. Дом. завд. пар. 11.Завдання 1. В чому суть політики "воєнного комунізму"? Як вона вплинула на ситуацію в країні? 2. Чому більшовики змушені були перейти до нової економічної політики? Визначіть її риси. схема ст.117.3.Коли було створено СРСР? Які плани щодо створення союзної держави існували?схема ст. 118. 4.Коли були перші п,ятирічки?Які їхні результати? Яким було становище робітників у цей час? 5.Чому Сталін розпочав насильницьку колективізацію? Які її результати? 6. Визначіть особливості тоталітарного режиму в СРСР..Пояснення тоталітаризму на ст.126

10 клас історія.

 Тема.Німеччина в 20-30 роки ХХ ст. Завдання.1.Які причини , перебіг та результати Листопадової революції? 2. Охарактеризуйте політичний устрій Німеччини згідно Веймарської конституції, Схема ст.106.3. Яким було становище країни після війни? 4.Чому почав зростати вплив націонал-соціалістів? 5. Як вплинула світова економічна криза на політичне життя Німеччини? 6. Коли до влади прийшов Гітлер?Охарактеризуйте його внутрішню політику.Що таке авнтисемітизм? 7.Розгляьте схему на ст.111 і визначіть сутність нацизму.8. Що спільного в нацизму і рашизму?

9 клас історія.

Тема. Пробудження національного життя в Західній Україні. Дом. завд. пар.7. Завдання.1. Яку роль відіграло греко-католицьке духовенство у громадському житті? 2.Хто такі будителі? Назвіть імена найактивніших з них. 3.Чим відзначився Олександр Духнович? 4. Коли було створено товариство греко-католицьких священиків та чим воно займалося? 5. Складіть розповідь про діяльність"Руської трійці". 6. В чому полягає значення "Русалки ДністровоЇ"? 

9 клас правознавство.

Тема. Органи державної влади в Україні. Д,з. пар.13-14. Завдання .1.На які гілки поділяється державна влада в Україні? таблиця 2 ст.97. Чому потрібен такий поділ? 3. Який орган є вищим законодавчим органом в Україні? 4.Які повноваження має Верховна Рада? 5. Скільки депутатів є у Верховній Раді? Як приймаються Закони України? 6.Ким є Президент України згідно Конституції України? Хто може бути Президентом України? Які повноваження Президента України? 7. Які завдання виконавчої влади? 8Які завдання судової влади?

8 клас історія.

 Тема. Селянсько- козацькі повстання кінця 16-поч.17 ст. як прояв національно- визвольного руху. Дом. завд. пар.5( 2 пит.), пар.13. Завдання.1.Визначіть причини селянсько-козацьких повстань. 2Коли відбулись повстання під проводом Криштофа Косинського і Северина Наливайка? Чим вони закінчились? 3.Складіть таблицю повстань : Рік  Керівник повстання  Результат повстання. обов,язково у результатах вкажіть документи або договори, які приймалися. 4. Чому ці повстання називають національно- визвольними? Складіть розповідь про життя і діяльність Петра Сагайдачного ( пар. 11)

10 клас історія.

 Тема. Велика Британія у 20-30 роки ХХ ст. Дом. завд. пар.7. Завдання. 1.Які були наслідки Першої світової війни для Вел. Брит.?  опрацюйте  схему на ст.81. 2. Які партії боролись за владу у країні? Складіть хронологічну таблицю.3. Які причини і наслідки шахтарського страйку 1926 р.? Які його уроки? 4. Коли був прийнятий закон про трудові конфлікти і тред-юніони? Що він передбачав? 5.Якими були прояви великої депресії у Вел. Брит.? Як ви оцінюєте крок Р. Макдональда, який очолив Національний уряд у 1929 р.? 6. Які проблеми були у В.Б. у зовнішній політиці? 7.Для чого було прийнято Вестмінстерський статут та які його положення?                                                                     Тема. Франція в 20-30 рр. ХХ ст. Дом. завд. пар. 8. Завдання. Опрацюйте таблицю на ст. 88 і визначіть наслідки світової війни для Франції. 2.Охарактеризуйте  соціально-економічний розвиток Франції у 20- 30 роки. 3. Які політичні сили боролись за владу у Франції? Складіть хронологічну таблицю. 4.Я

історія 8 клас.

 Тема. Практичне заняття.Військове мистецтво, традиції та побут українського козацтва. Опрацювати матеріал на ст.73-78. Завдання.1. Назвіть складові частини військового мистецтва козаків( вони виділені  у підр. курсивом ...1)  Основну частину війська становила піхота 2) Козаки добре володіли саперною справою 3)  .... 2. Доведіть, що козаки були також добрими майстрами морських боїв. 3. Опишіть побут і звичаї козаків( розпорядок дня, харчування, дозвілля тощо) 4. Зробіть висновки.

історія 7 клас.

Тема. Практичне заняття. Охарактеризувати соціальну структуру(суспільну структуру) Русі-України. Описати становище залежних верств населення (смердів, закупів,рядовичів, челяді і холопів). До першої частини завдання слід намалювати таблицю на стор.45. А потім  знайти виділені жирним шрифтом на ст. 44-45 хто такі смерди, закупи, рядовичі, холопи... і описати їхнє становище. Зробіть висновки і УСПІХ ЗАБЕЗПЕЧЕНИЙ! Дом. завд. пар.8.

Історія 9 клас.

 Тема . Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії. Дом. завд. пар.6. Завдання. 1.На карті ст. 9.знайдіть три регіони західноукр. земель. 2. Коли з.у.з. відійшли до Австр. імперії?3. Які реформи провели Марія-Терезія і Йосиф ІІ? Щотаке освічений абсолютизм? 4. Охарактеризуйте національну та соціальну структуру населення з,у.з.5. Яким було становище греко-католицьких священиків?Як це позначилось на стані укр. культури? 6. Складіть хронологічну таблицю соціальних протестів  Рік     Місце повстання      Керівник. 7. Хто такі опришки?.