Публікації

Показано дописи з травень, 2021

9 клас. Історія України.

 Тема. Українське суспільство в умовах модернізації. Дом. завд. пар.29. Завдання. 1.Які історичні перспективи  розкрили перед Україною модернізаційні процеси к. 19- поч. 20 ст.? 2. Як ставилась українська інтелігенція  до колоніального становища України? 3.Як відбувався розвиток національної свідомості? 4. Прокоментуйте слова І. Франка на ст. 212- 213. 5. Чому в західноукраїнських землях процеси національного відродження розвивались швидше? 6. Прокоментуйте ситуацію, описану на ст. 213 підручника і зробіть висновки.

6 клас. Історія стародавнього світу.

 Тема.Давні слов,яни в час Великого переселення народів. Дом. завд. пар.54 (3). Завдання. 1.Предками яких сучасних народів є давні слов,яни? 2.Де проживали давні слов,яни? ( Знайдіть на карті ст. 264). 3.Якими були житла і побут слов,ян? 4.Назвіть імена істориків, які вперше згадують про слов,ян. Як вони їх називають? 4. Як складалися відносини між слов,янами і готами? Між слов,янами і гунами? 5. У яких напрямках відбувалося розселення слов,ян?

8 клас історія України.

 Тема. Українська культура у 20- 90 х рр. 18 століття. Дом. завд пар.37. Завдання. 1.Визначіть особливості розвитку української культури у 18 ст. 2.Які типи навчальних закладів існували в Україні? 3. Складіть розповідь про діяльність Києво- Могилянської академії. 4. Як роійський уряд гальмував розвиток освіти в Україні? 5.Назвіть імена укр. вчених цього періоду та їхні досягнення. 6.Складіть розповідь ( презентацію) про життя і діяльність Г. Сковороди.