Публікації

7 клас історія.

Тема. Українські землі у складіУгорщини, Молдавії,Московії та Османської імперії. Кримське ханство. Дом. завд. пар.23 (1-4 пит.). Завдання.1. Коли і чому Закарпаття опинилось у складі Угорщини? 2. Охарактеризуйте діяльність Федора Коріатовича в Закарпатті. 3.Знайдіть на карті ст.137 підручника Буковину (Шипинську землю). Коли вона опипилась у складі Молдавського князівства? 4. Чому князь Московії Іван ІІІ став претендувати на українські землі? 5. Які укр. землі відійшли до Московії? 6.Як утворилось Кримське ханство та як здійснювалось управління в цій державі? Використайте схему на ст.141. 

9 клас історія.

 Тема. Спроби модернізації Османської імперії та Ірану. Дом. завд. пар. 25 Завдання.1.Які реформи були здійснені в Османській імперії в період Танзімату? 2. Що нового з,явилось в імперії в час правління Абдул-Гаміда ІІ? Чому його правління назвали Зулюм? 3. Хто такі молодотурки? Хто їх очолював? 4.Коли відбулась молодотурецька революція та чого вона досягла? 5. Що проповідувала ідеологія пантюркізму? 6.Яким було становище в Ірані у 19 ст.? 7. Які зміни відбулись в країні в результаті революції 1905-1911 рр.? Опрацюйте висновки в кінці параграфа.

8 клас історія.

 Тема.Піднесення Прусської держави. Російська імперія у 18 ст. Дом. завд.пар. 23.1. Які чинники зумовили посилення Пруссії у другій пол. 17 ст.? 2.Яким було становище держави за правління Фрідріха ВільгельмаІ? 3. Коли відбулась Семилітня війна ? Хто з ким воював та які її результати?4.Чому короля Фрідріха ІІ відносять до освічених монархів? 5. Складіть хронологічну таблицю "Палацові перевороти в Росії". 6. Охарактеризуйте правління Катерини ІІ в Росії. В чиїх інтересах вона діяла?

11 клас історія.Завдання на 22.03.

 Тема. Помаранчева революція 2004 року. Дом. завд. пар.24(3). Завдання.1.Коли відбулась "революція на граніті"? 2.Охарактеризуйте результати президентських виборів 2004 р. 2. Хто з кандидатів змагався за владу? 3.Які програми були у кандидатів? 4.Прочитайте документ на ст.202 і з-робіть висновки. 5.Опишіть події, які відбулися на Майдані Незалежності в кінці листопада 2004 р. 6.Яке рішення прийняв Верховний Суд України 25 листопада? В чому суть компромісу між сторонами протистояння? 7.Які результати повторного голосування 26 грудня 2004 р.? 8. Прочитайте фрагмент документа на ст.204 і дайте відповідь на питання до нього.

11 клас історія.

 Тема.Соціальне та суспільно-політичне життя України в 90х рр. Дом. завд пар.22-23. до кінця. Завдання. 1.Як проходили приватизаційні процеси в 90х роках.? 2. Які зміни сталися у сільському господарстві? 3.Проаналізуйте документ з виступу Л.Кучми на стор.195. 4.Чому почав знижуватись рівень життя населення? 5.Як змінилася демографічна ситуація в Україні? Що таке депопуляція?  Цю тему ми мали вивчити сьогодні, але тривога...                                                                                      Завдання на  16 березня. Тема. Зовнішня політика незалежної України.                                                                                                                                           Дом. завд. пар.24 (1-2). Завдання. 1.Як поставились до факту існування незалежної України Росія та США?.2.Коли Україна стала членом Організації з безпеки та співробітництва в Європі? 3.Охарактеризуйте суть і наслідки підписання Будапештського меморандуму. 4.Як розвивалось співроб

7 клас історія.

 Тема. Кревська унія. Дом. завд. пар.21-22. (2) Завдання. 1. Які удільні князівства виникли на території України? Хто ними володів? 2. Чому почалася боротьба між між спадкоємцями Ольгерда? 3.Чому Ягайло змушений був шукати підтримки у Польщі? 4. Коли було заключено Кревську унію (угоду) та що вона передбачала?5.Хто такий Вітовт та чого він домагався? 6. Складіть хронологічну таблицю параграфа.

історія 11 клас.

 Тема.Державотворчі процеси та стан економіки України в першій пол. 90х рр. 20ст. Дом. завд. пар.22-23. Завдання.1. Пригадайте , що таке держава та які її ознаки.2. Назвіть форми української державності в 9- 20 ст. 3.Назвіть державні символи України та дати їх затвердження.4. Коли було прийнято Закон "Про Збройні Сили України" та що передбачала Воєнна доктрина України? 5. Охаракутеризуйте статус Президента України. 6. Що таке "партія влади"? 6. Чому виникло протистояння між Президентом України і Верховною Радою? Чим воно закінчилось? 7.Як і коли було прийнято Конституцію України? Проаналізуйте док. на ст.189. 8. Назвіть прорахунки і успіхи в економічній політиці.