Публікації

11 клас історія України.

 Тема.Суспільно-політичне життя України. Дом. завд. пар.7.Завдання.1.Коли помер Сталін? 2.Чому період після його смерті назвали"відлигою"? Що таке "лібералізація", "десталінізація", "реабілітація"? 3.Складіть хронологічну таблицю параграфа.4.Коли відбувся ХХ з,їзд КПРС і в чому його значення? 5. Охарактеризуйте особистість і діяльність М. Хрущова.6.Як проходила реабілітація жертв сталінських репресій? 7.Які рішення були прийняті на ХХІІ з,їзді КПРС? 8. Складіть розповідь про повстання українців у таборах ГУЛАГу. 

Історія 8 клас.

 Тема. Запоррозька Січ -козацька республіка. Дом. завд. пар.4. Завдання.1.Пригадайте значення понять: монархія, республіка. 2.Як здійснювалось управління на Січі? 2.Як приймала рішення козацька рада? Використайте док. на ст.29. 3.Поясніть: козацькі клейноди, кошовий отаман,кіш. 4. Розгляньте козацькі клейноди на ст.30. 4.Опишіть козацькі звичаї і закони.Як ви ставитесь до козацьких покарань? 5. Перемалюйте в зошит схему на ст.31. 6.Які козацькі промисли визначає хроніст М.Бєльський?

6клас історія

 Тема. Давня Індія. Дом. завд. пар.19. Завдання.1.Розгляньте карту на ст.98 або в атласі №6 і знайдіть Індію, опишіть місцеположення і природу цієї країни.".2.Порівняйте природу північно-західної Індії та північно-східної Індії.3.Чому найдавніша цивілізація виникла саме в долині річки Інд? 4. Яких успіхів добились жителі цієї долини у розвитку господарства? Знайдіть на карті і випишіть у зошит назви давніх міст. 4.Хто такі арії? Коли виникли перші держави в долині Гангу? Чим прославився цар Ашока? 5.Поясніть слова , виділені жирним шрифтом.                           Тема.Суспільне, релігійне та культурне життя Давньої Індії. Дом. завд. пар 20. Питання.1.Які варни існували вІндії? Що таке "касти"? 2.Які релігії існували в Індії? 3. Як виник буддизм? В чому суть цієї релігії?3.Якими винаходами індійців людство користується і зараз?

11 клас історія.

Тема Неолібералізм та неконсеватизм у країнах Європи та США. Дом. завд. пар.9.1. Поясніть поняття: неолібералізм, неоконсерватизм. 2.Чому економічний розвиток Італії назвали "економічне диво"? 2. Яким було політичне життя Італії? 3.Як розвивалась економіка Вел. Брит. після війни? 4. Які партії боролись за владу у В.Б.? 5. Чому Маргарет Тетчер назвали "залізною леді"?6. Завдяки чому США перетворились на провідну державу світу?7. Що таке "рейганоміка"? Охарактеризуйте правління Р. Рейгана. 

7 клас історія України.

 Тема. Русь-Україна за князювання Володимира Великого.Дом. завд. пар.6. Завдання.1.Назвіть роки правління князя Володимира.2.Які землі він приєднав до своїх володінь?карта ст. 31.3.Які реформи він провів? 4.Чому Володимир вирішив запровадити християнство? 5. Як іза яких умов це сталося? 6. В чому значення цієї події? 7.Якою була зовнішня політика Володимира?

10 клас історія України.

Тема. Україна навесні 1920- 1921 році. Дом. завд. пар.16. Завдання.1. Чому Директорія пішла на союз з Польщею?.2. Коли була підписана Варшавська угода і що вона передбачала? 3. Як цю угоду сприйняли українці? 4. Опишіть перебіг війни українсько-польських військ з більшовиками. 5.Що таке "лінія Керзона "? 6 Коли був підписаний Ризький мирний договір і що він передбачав? 7. Коли почався наступ білогвардійців під проводом Врангеля? 8. Що передбачала угода між урядом УССР і махновцями? 9.Як червона армія захопила Крим? 10.Як більшовики розправились з махновцями? Чи вірний вислів, що договір з росією не вартий того паперу на якому він підписаний?  Тема.Культура України в 1914- 1921 рр. Дом. завд. пар.17- 19 . Завдання.1.Поясніть поняття на ст.100,102, 104. 2.Визначіть позитивні і негативні умови розвитку культури в цей час.2.Охарактеризуйте політику УЦР в галузі освіти. 3.Складіть розповідь про діяльність "Просвіт" у цей час. 4Як і коли було створено Українську Академію

історія 5 клас.

 Тема.Історичні джерела та їхні різновиди. Дом. завд. пар.6.1.Що таке " історичні джерела"? 2.Що належить до історичних джерел? 3. Хто такі археологи? 4. Розгляньте малюнки на ст.37 і складіть ррозповідь про роботу археологів. 5. Назвіть види усних історичних джерел.6. Які види джерел використовують для вивчення відповідних періодів історії? схема на ст.37.7. Які є види писемних джерел? розгляньте на стор. 38. 8. Перемалюйте в зошит схему джерел на ст.39.