Публікації

5-6 класи.історія.

 Підсумковий урок. Рекомендована література для позакласного читання під час літніх канікул. Міфи Стародавннього Єгипту. Міфи Стародавньої Греції. Міфи Стародавнього Риму.                            Гомер. Іліада. Одіссея.                                                                                                                                  Жозеф Роні. Боротьба за вогонь. Печерний лев. Вамірех. ( Вамірекс).                                                          Карл Брукнер.Золотий фараон.

8 клас. Історія України.

 Підсумковий урок. Список рекомендованої літератури з історії, яку бажано прочитати під час літніх канікул.                                                                                                                                                  Вальтер Скотт. Айвенго.                                                                                                                                Семен Скляренко. Святослав. Володимир.                                                                                                Володимир Малик. Черлені щити.                                                                                                                 Слово про Ігорів похід. ( Слово о полку Ігоревім).                                                                                    Пантелеймон Куліш. Чорна рада.                                                                                                                    Богдан Лепкий. Мотря. Не вбивай. Батури

7 клас.Історія україни.

 Тема. Розвиток господарства українських земель у 14- 15 століттях. Дом. завд. пар.25.Завдання. . 1.Пригагайте, яке господарство називають натуральним? 2. Як жили селяни в середні віки? 3. Назвіть категорії залежних селян. Які повинності вони виконували? 4. Поясніть:  подимне, панщина, оброк, церковна десятина, латифундія, фільварок , 5.Яким було становище населення в містах? Що таке магдебурзьке право? Які укр. міста отримали право самоврядування?

9 клас. Історія України.

 Тема. Українське суспільство в умовах модернізації. Дом. завд. пар.29. Завдання. 1.Які історичні перспективи  розкрили перед Україною модернізаційні процеси к. 19- поч. 20 ст.? 2. Як ставилась українська інтелігенція  до колоніального становища України? 3.Як відбувався розвиток національної свідомості? 4. Прокоментуйте слова І. Франка на ст. 212- 213. 5. Чому в західноукраїнських землях процеси національного відродження розвивались швидше? 6. Прокоментуйте ситуацію, описану на ст. 213 підручника і зробіть висновки.

6 клас. Історія стародавнього світу.

 Тема.Давні слов,яни в час Великого переселення народів. Дом. завд. пар.54 (3). Завдання. 1.Предками яких сучасних народів є давні слов,яни? 2.Де проживали давні слов,яни? ( Знайдіть на карті ст. 264). 3.Якими були житла і побут слов,ян? 4.Назвіть імена істориків, які вперше згадують про слов,ян. Як вони їх називають? 4. Як складалися відносини між слов,янами і готами? Між слов,янами і гунами? 5. У яких напрямках відбувалося розселення слов,ян?

8 клас історія України.

 Тема. Українська культура у 20- 90 х рр. 18 століття. Дом. завд пар.37. Завдання. 1.Визначіть особливості розвитку української культури у 18 ст. 2.Які типи навчальних закладів існували в Україні? 3. Складіть розповідь про діяльність Києво- Могилянської академії. 4. Як роійський уряд гальмував розвиток освіти в Україні? 5.Назвіть імена укр. вчених цього періоду та їхні досягнення. 6.Складіть розповідь ( презентацію) про життя і діяльність Г. Сковороди.

10 клас всесвітня історія.

  Тематичне оцінювання з теми «Друга світова війна».                                  Завдання.1.Які дії Німеччини свідчили про її агресивну зовнішню політику у 2й пол. 30х рр. 20 ст.?                                                                                                                    2.Які цілі ставили перед собою Сталін і Гітлер, укладаючи пакт про ненапад 23 серпня 1939 року?                                                                                                                        3. Розташуйте події у хронологічній послідовності і напишіть дати цих подій: комп,єнське перемир,я,   напад японських літаків на Перл- Харбор, відкриття Другого фронту в Європі, Мюнхенська конференція, Сталінградська битва, битва за Англію, Нюрнберзький процес, захоплення німцями Києва, Кримська ( Ялтинська конференція) .                                                                                                                               4. Поясніть поняття: «велика трійка