Публікації

8 клас всесвітня історія.

 Тема. Реформація в Німеччині. Дом. завд. пар.9.Завдання.1.Розгляньте карту в атласі ст. 5 і в підручнику с.61 і знайдіть Німеччину.До якої держави входили німецькі землі? 2.Як здійснювалось управління Німеччиною? 3.Які факти свідчили про розвиток ринкових відносин?4. Як критикував католицьке духовенство Ульріх фон Гуттен? 5. З якої події почалася Реформація? Що проповідував Мартін Лютер?6. Як проходила народна Реформація? Хто такі анабаптисти?7.Як проходила і чим закінчилась Селянська війна?

11 клас історія України.

Тема. Депортації українців.Національно-визвольний рух. Дом. завд. пар.2.Завдання.1.Розгляньте карти на ст.17 і 21 і знайдіть території, які були включені до складу України; території, якими обмінялись Україна і Польща.2.Чому поляки охоче переселялись на територію Польщі, а українці рішуче відмовлялись від переселення вУРСР? 3.Як радянська влада заставляла українців до переселення? 4.Як і коли проходила операція"Вісла" та які її наслідки? 5.Про що говорить назва "Явожно"? 6.Розгляньте плакати на ст.25 і дайте відповідь на питання до них на ст.24.7. Назвіть основні методи боротьби українців у західних областях. Якої тактики дотримувались ОУН і УПА після 1945 року?8. Що таке" велика блокада?"9.Коли було здійснено операцію "Захід"? 10.Складіть розповідь про життя і бойовий шлях Романа Шухевича.

6 клас історія.

 Тема. Зародження наукових знань і релігійних вірувань.Дом. завд. пар.4. Завдання. 1. Які знання з,явилися у людей кам,яного віку? 2.Що таке мистецтво?Як люди передавали красу навколишнього  світу? 3. Що знайшли дослідники у французьких печерах Ле-Комбатель та Фом де Гом?4. Розгляньте  малюнок бика на ст. 23 і дайте відповідь на питання біля малюнка.5.Що повинен був знати художник, щоб зобразити тварин? Чому художники зображували в основному тварин? 5. Що таке релігія? Які найдавніші форми релігії були відомі людям?                                                  Тема.Виникнення землеробства і скотарства. Дом. завд. пар. 5 (2-4). 1.Які зміни сталися в природі у часи мезоліту? 2.Як виникло землеробство? Розгляньте знаряддя праці найдавніших землеробів. 3.На контузній карті ст. 2.нанесіть райони виникнення землеробства та скотарства. 4. Що таке ремесло? Якими видами ремесел оволоділи люди  цей час? 5.Який перший метал навчились обробляти люди?Що таке енеоліт?

10 клас історія України.

Тема.Воєнні дії на території України в 1914-1917 роках. Дом. завд. пар.3-4.Завдання.1.Скласти хронологічну таблицю основних битв цього періоду на території України.2.Охарактеризуйте політику російської імперії на окупованих землях Західної України.Прокоментуйте слова Г. Бобринського на ст.15.3. Чи можна поставити знак рівності між тогочасною і сучасною політикою росії щодо України? Відповідь аргументуйте.4. Складіть розповідь про бойовий шлях Легіону Українських січових стрільців.5.Коли відбувся Брусиловський прорив та в чому полягає значення цієї військової операції? :.Назвіть факти, які свідчили про поглиблення економічної кризи на українських землях. 

9 клас всесвітня історія.

Тема.Індустріальна революція в країнах Західної Європи. Дом. завд. пар.6. Завдання.1Дайте відповідь на питання для повторення, позначені галочкою.2.Коли і де почалася промислова революція та які її хронологічні рамки? 3. Які ознаки індустріального суспільства?4.Які основні ідеологічні концепції сформувались у той час?4. Охарактеризуйте погляди представників консервативної, ліберальної,націоналістичної та соціалістичної течій.5.Поясніть поняття, виділені зеленим кольором. 

9 клас правознавство.

 Правознавство. Тема.Державний лад. Форма держави. Дом. завд. пар.2(3-4).1.Що таке влада?Які є види влади?2. Що таке державна влада? 3. Назвіть функції держави.Наведіть приклади. 4.Заповніть таблицю на ст.13.

7 клас всесвітня історія.

 7 клас всесвітня історія. Тема. Візантійська імперія. Дом. завд. стор.118-125 по старих підручниках; пар. 2 по нових.Завдання. 1.Пригадайте, як утворилась Візантійська( Східна Римська) імперія? 2.Які землі увійшли до неї? використайте карту.3.Якою була влада імператора? Який герб? 4.Чому правління Юстиніана назвали "золотим віком"? 5.Чому спалахнуло повстання"Ніка" і чим воно закінчилось? 6.Чим закінчилось протистояння між іконоборцями та іконошанувальниками? 7.Які вороги нападали на Візантію? 8.Коли перестала існувати Візантійська імперія? 9.Складіть хронологічну таблицю.