Публікації

Показано дописи з листопад, 2022

11 клас історія України.

 Тема.Суспільно-політичне життя України. Дом. завд. пар.7.Завдання.1.Коли помер Сталін? 2.Чому період після його смерті назвали"відлигою"? Що таке "лібералізація", "десталінізація", "реабілітація"? 3.Складіть хронологічну таблицю параграфа.4.Коли відбувся ХХ з,їзд КПРС і в чому його значення? 5. Охарактеризуйте особистість і діяльність М. Хрущова.6.Як проходила реабілітація жертв сталінських репресій? 7.Які рішення були прийняті на ХХІІ з,їзді КПРС? 8. Складіть розповідь про повстання українців у таборах ГУЛАГу. 

Історія 8 клас.

 Тема. Запоррозька Січ -козацька республіка. Дом. завд. пар.4. Завдання.1.Пригадайте значення понять: монархія, республіка. 2.Як здійснювалось управління на Січі? 2.Як приймала рішення козацька рада? Використайте док. на ст.29. 3.Поясніть: козацькі клейноди, кошовий отаман,кіш. 4. Розгляньте козацькі клейноди на ст.30. 4.Опишіть козацькі звичаї і закони.Як ви ставитесь до козацьких покарань? 5. Перемалюйте в зошит схему на ст.31. 6.Які козацькі промисли визначає хроніст М.Бєльський?

6клас історія

 Тема. Давня Індія. Дом. завд. пар.19. Завдання.1.Розгляньте карту на ст.98 або в атласі №6 і знайдіть Індію, опишіть місцеположення і природу цієї країни.".2.Порівняйте природу північно-західної Індії та північно-східної Індії.3.Чому найдавніша цивілізація виникла саме в долині річки Інд? 4. Яких успіхів добились жителі цієї долини у розвитку господарства? Знайдіть на карті і випишіть у зошит назви давніх міст. 4.Хто такі арії? Коли виникли перші держави в долині Гангу? Чим прославився цар Ашока? 5.Поясніть слова , виділені жирним шрифтом.                           Тема.Суспільне, релігійне та культурне життя Давньої Індії. Дом. завд. пар 20. Питання.1.Які варни існували вІндії? Що таке "касти"? 2.Які релігії існували в Індії? 3. Як виник буддизм? В чому суть цієї релігії?3.Якими винаходами індійців людство користується і зараз?

11 клас історія.

Тема Неолібералізм та неконсеватизм у країнах Європи та США. Дом. завд. пар.9.1. Поясніть поняття: неолібералізм, неоконсерватизм. 2.Чому економічний розвиток Італії назвали "економічне диво"? 2. Яким було політичне життя Італії? 3.Як розвивалась економіка Вел. Брит. після війни? 4. Які партії боролись за владу у В.Б.? 5. Чому Маргарет Тетчер назвали "залізною леді"?6. Завдяки чому США перетворились на провідну державу світу?7. Що таке "рейганоміка"? Охарактеризуйте правління Р. Рейгана. 

7 клас історія України.

 Тема. Русь-Україна за князювання Володимира Великого.Дом. завд. пар.6. Завдання.1.Назвіть роки правління князя Володимира.2.Які землі він приєднав до своїх володінь?карта ст. 31.3.Які реформи він провів? 4.Чому Володимир вирішив запровадити християнство? 5. Як іза яких умов це сталося? 6. В чому значення цієї події? 7.Якою була зовнішня політика Володимира?

10 клас історія України.

Тема. Україна навесні 1920- 1921 році. Дом. завд. пар.16. Завдання.1. Чому Директорія пішла на союз з Польщею?.2. Коли була підписана Варшавська угода і що вона передбачала? 3. Як цю угоду сприйняли українці? 4. Опишіть перебіг війни українсько-польських військ з більшовиками. 5.Що таке "лінія Керзона "? 6 Коли був підписаний Ризький мирний договір і що він передбачав? 7. Коли почався наступ білогвардійців під проводом Врангеля? 8. Що передбачала угода між урядом УССР і махновцями? 9.Як червона армія захопила Крим? 10.Як більшовики розправились з махновцями? Чи вірний вислів, що договір з росією не вартий того паперу на якому він підписаний?  Тема.Культура України в 1914- 1921 рр. Дом. завд. пар.17- 19 . Завдання.1.Поясніть поняття на ст.100,102, 104. 2.Визначіть позитивні і негативні умови розвитку культури в цей час.2.Охарактеризуйте політику УЦР в галузі освіти. 3.Складіть розповідь про діяльність "Просвіт" у цей час. 4Як і коли було створено Українську Академію

історія 5 клас.

 Тема.Історичні джерела та їхні різновиди. Дом. завд. пар.6.1.Що таке " історичні джерела"? 2.Що належить до історичних джерел? 3. Хто такі археологи? 4. Розгляньте малюнки на ст.37 і складіть ррозповідь про роботу археологів. 5. Назвіть види усних історичних джерел.6. Які види джерел використовують для вивчення відповідних періодів історії? схема на ст.37.7. Які є види писемних джерел? розгляньте на стор. 38. 8. Перемалюйте в зошит схему джерел на ст.39.

історія України 8 клас.

Тема. Культурно-освітнє життя в 16 столітьті. Дом. завд. пар.7. Запитання. 1.Назвіть позитивні і негативні умови розвитку української культури. 2. Які типи шкіл існували в Україні в цей час? 3.Складіть розповідь про діяльність Львівської братської школи. 4.Коли була утворена Острозька академія? Які предмети там викладали? Назвіть імена викладачів. 5. Коли було створене Пересопницьке євангеліє і в чому значення цього твору? 6. Складіть хронологічну таблицю параграфа.

історія 9 клас.

Тема. Загальноросійський і польський визвольні рухи на теренах України.Дом. завд. пар.5.Завдання. 1 . Хто такі масони? До чого вони закликали?.2.Які масонські ложі виникли в Україні? Скласти таблицю : Місто      Назва масонської ложі. 3.Хто такі декабристи?Які  товариства декабристів були створені в Україні і за її межами? 4. Коли відбулось і чим закінчилось повстання Чернігівського полку? 5. Чи планували декабристи надати Україні незалежність? 6. Коли відбулось польське повстання і які були його наслідки? 

11 клас історія.

Тема.Соціальне ринкове господарство в західних країнах. Дом. завд. пар.8. Завдання.1. Назвіть принципи соціального ринкового господарства. 2.Яку політику має проводити держава щоб забезпечити функціонування соціального ринкового господарства? 3.Назвіть причини  німецького економічного дива?" Яку роль тут відіграли Аденауер і Ерхард? 4. Складіть хронологічну таблицю " Об,єднання Німеччини?" 5.Які проблеми постали перед об,єднаною Німеччиною в кінці 20 ст.? 6. Охарактеризуйте сучасне становище Німеччини.6.Назвітьособливості соціально-економічного розвитку Франції. 7.Чому шведську модельсоц.-економічного розвитку називають найдемократичнішою? 

8 клас історія.

 Тема. Церковне життя в кінці 16- першій пол. 17 ст. Дом. завд. пар.12.Завдання.1.Яким було становище української церкви на поч.17 ст.? 2. Що зображав у творі "Тренос" Мелетій Смотрицький? (док. ст.78-79).3.Які факти свідчать про початок відродження православ,я у Києві? 4. Яка подія відбулася 1622 року за участі Єрусалимського патріарха? 5. Яку ідею виношували Борецький і Рутський? Чому вона не була втілена у життя?6. В яких роках митрополитом Київським був Петро Могила та які реформи в церкві він провів?

6 клас історія.

 Тема. Фінікійські міста-держави. Ізраїльсько-Іудейське царство.Дом. завд. пар.15. Матеріал параграфа розрахований на два уроки. Завдання.1. Знайдіть на карті(ст78) Фінікію, Палестину, Іудею, Ізраїль. 2. Як природа Фінікії впливала на заняття її мешканців? 3.Назвіть міста Фінікії і знайдіть їх на карті.4. Яке значення для філістимлян  мала морська торгівля? 5. Чому фінікійці переселялись на нові землі? 6.Поясніть: колонія, метрополія. Яку найбільшу колонію заснували фінікійці?. 7.Назвіть чотири головні винаходи фінікійців. 8. Чому Біблія є для нас історичним джерелом? 9. Звідки походить назва " Палестина"? 10.Опрацюйте док. на стор.81(заповіді євреям) і порівняйте з док. на стор.55( з книги мертвих) .Що спільного? 11. Складіть хронологічну таблицю пар.15.

10 клас історія України

 Тема.Україна наприкінці 1919- на поч.1920р.Дом. завд. пар.15 Завдання.1. Як змінилась тактика більшовиків по відношенню до України в кінці 1919 р.? 2. Які органи влади були створені більшовиками в Україні? 3. Для чого створювались комітети незаможних селян? 4.Що таке продовольча розкладка? Які наслідки мала ця політика? 5. Хто такі націонал-комуністи? 6.Складіть розповідь про перший зимовий похід армії УНР.7. Чому Холодноярська республіка стала прикладом патріотизму, волелюбності і непокори українського народу?

9 клас історія України

Тема.Україна в системі міжнародних відносин. Дом.завд. пар.1.Завдання.1. Коли відбулась російсько- турецька війна та які її наслідки? 2.Які плани щодо України виношував Наполеон? 3. Як українці ставились до Наполеона? 4. Яку роль зіграли українські ополченці у розгромі Наполеона? 5. Як утворилась Задунайська Січ? Банатська Січ?Чорноморське військо?Кубанське козацьке військо?Азовське козацьке військо? (карта ст.21) :.Які причини повернення задунайських козаків на терени України?

8 клас історія.

 Тема. Економічне життя села і міста. Дом. завд. пар.2.завдання. 1.Які зміни відбулися в господарстві України в 16 ст.? 2.Яка галузь господарства залишалась головною?3. Що таке фільварок,волочна поміра, віче або копа? 4. Чому виникали цехи?5. В яких містах були найбільші ярмарки? 6. Що таке магдебурзьке право? Як було організоване самоврядування у містах?

7 клас історія.

 Тема.Середньовічні міста. Дом. завд. пар.5( старі) пар 10(нові підр.) Завдання. 1.Назвіть найбільші міста Європи того часу і покажіть їх на карті.( карта 6-7 атлас).2. Чому в середні віки з,явилося багато нових міст? Як вони виникали? 3. Опишіть місто по ілюстрації вст. 51 або96. Використайте також текст пар. 4. Опрацюйте документ "Із стародавнього опису Лондона " і дайте відповідь на питання до нього.5. Поясніть : магдебурзьке право, магістрат,цехи, патриціат, шедевр. 6. Що перешкоджало розвитку торгівлі в середні віки?

10 клас історія

 Тема.Україна в умовах зовнішньої агресії.Дом. завд пар.12.Завдання.1.Чому Росія скасувала Брестський мир?Які наслідки мала ця акція? 2.Складіть розповідь про події другої війни більшовицької росії проти УНР. 3.Яку позицію щодо цієї війни зайняли держави Антанти? 4.Які зміни сталися в уряді Директорії? 5. Що говорилось у " прграмній декларації" Б. Мартоса? 6.Назвіть імена отаманів, які очолювали повстанські загони і знайдіть на карті території де вони діяли.7. Як С. Петлюра ставився до єврейських погромів? 8.Охарактеризуйте перебіг бойових дій на Правобережжі у 1-й пол. 1919 р.9. Коли було проголошено УСРР?                                                                         Тема.Україна в другій половині 1919 року.Дом. завд. пар.14 Завдання.Назвіть імена очільників повстанських загонів. Складіть розповідь про Н. Махна і його армію 2.Знайдіть на карті напрям наступу денікінців. 3.Чому подію, яка сталася 30 серпня 1919 р. назвали "Київською катастрофою"? 4.Що таке

5 клас історія.

Тема. Походження назв народів і географічних об,єктів. Дом. завд. пар.5 Завдання.1. Що вивча ють науки етноніміка і топоніміка?2.Який найдавніший народ заселяв територію України? 3. Що повідомляє Геродот про скіфів? 4. Який народ проживав вУкраїні після скіфів? Про що говорить назва цього народу?5. Де знаходилась батьківщина слов,ян? знайдіть на карті ст.30. 6. Там же знайдіть історико-етнографічні регіони України. 

8 клас історія.

 Тема. Економічне життя села та міста.Дом. завд. пар.2.Завдання. 1.Які зміни сталися в господарстві України в 16 ст.? 2.Яка галузь господарства була провідною? 3. Чому в цей час зростало магнатське землеволодіння? 4.Що таке  фільварок? Опишіть фільварок, стор.15-16. 5. Що таке волочна поміра? 6.Як розвивались ремесла у містах? Для чого ремісники об,єднувались уцехи? 7. Порівняйте становище приватних і державних міст.

7 клас історія середніх віків.

Держава в середньовічній Європі.Дом.завд. пар. 4 (старі) і пар.7(нові, перемалювати  схему на стор.81 феодальна драбина) Завдання.1.Яка форма правління утвердилась у Європейських державах? 2.Чому монахів називали "божими помазаниками"? 3.Чому в Європі почалися процеси феодальної роздробленості? 4. Як монархи зміцнювали свою владу у 13-14 століттях? 5.Як називались дорадчі органи в різних європейських країнах? 6. Поясніть :Станова монархія ,Право. Капітулярії. 7. Дайте відповідь на питання в кінці параграфа.

9 клас історія України

Тема. Вступ.19 ст. в історії Європи й України. Дом. завд. стор.4-14 .Завдання.1.Як Ж. Б. Шерер оцінював український народ і ,зокрема, козаків? 2.Скла діть хронологічну таблицю по датах на стор.5. 3.Яким бачив майбутнє України Й. Г. Гердер? 4.Поясніть: модернізація, національне відродження,губернія генерал-губернаторство.смуга осілості. 5.Яким був адміністративно-територіальний устрій підросійської України? розгляньте карту на стор.9. 6.Яким був адм. тер. устрій укр. земель в Австрійській імперії? 7.Яким був склад населення України по регіонах? (Лівобережжя, правобережжя, південь, західноукр. землі)

8 клас історія.

Тема.Люблінська унія та її вплив на українські землі. Дом. завд. пар. 3. Завдання.1. Пригадайте, коли була заключена Кревська унія? 2. Чому у 16 ст. Велике князівство Литовське почало занепадати і звернулось по допомогу до Польщі? 3. Чому литовські і руські шляхтичі хотіли підписання унії? 4. Коли була утворена Річ Посполита? 4. Опрацюйте документ на стор.22 і дайте відповідь на питання до нього. 5. Які укр. землі відійшли до складу польського королівства? На які воєводства вони були поділені? 6. Що позитивного і негативного отримали українці від унії? Також у нас є олімпіада з історії. Завдання є у вайбері . Чекаю робіт від Гавриченка, Тригуб,Павлишиної, і всіх, хто бажає взяти участь .

6 клас історія.

Тема.Освіта, наукові знання та мистецтво давніх єгиптян. Дом. завд. павр.13. Завдання.1. В чому полягала особливість письма єгиптян? 2.Яке письмо краще: наше чи давньоєгипетське? 3. На чому писали єгиптяни? 4.Хто і коли розшифрував ієрогліфи єгиптян? 4.Які знання розвивалися в Єгипті? 5.Яких правил дотримувались єгиптяни, створюючи скульптури? 6. Що нового придумали єгиптяни в архітектурі? 7. Поясніть значення слів.які виділені жирним шрифтом.                                                     Наступна тема.Найдавніші держави Дворіччя. Дом. завд. пар.14. Завдання.1.На картах стор.74 і в  атласах стор.3 знайдіть Передню Азію і Дворіччя.2. Опишіть природу Дворіччя. Яким заняттям населення сприяла вона? 3.Як звали найдавніших мешканців Дворіччя? 4.Знайдіть міста Дворіччя і нанесіть їхні назви на контурну карту.5.Як і на чому писали шумери? Як називались школи у шумерів і чому? 6. Коли у Вавилоні правив цар Хаммурапі і чим він уславився? 7.Прочитайте уривки законів Хаммурапі і дайте відпо