Публікації

Показано дописи з вересень, 2022

5 клас історія України

Тема. Практичне заняття. Відлік часу в історії.Завдання заняття розміщені у підручнику на стор.16-17.У завданнях для підготовки до практичного заняття сказано: 1.Зробити заготовки " шкали часу". Зразок шкали часу розміщений нижче. Ви її малюєте в зошиті. 2.Шаблон хронологічної таблиці готувати не треба. Далі виконуєте ті завдання, які є в підручнику. Старайтесь і хай вам щастить!

8 клас всесвітня історія.

 Тема. Поширення Реформації та Контрреформація. Дом. завд. пар.10 Завдання.1.Чим закінчилась Реформація в Німеччині? Хто такі протестанти? 2. Розгляньте схему на ст.68 і зробіть висновок про поширення Реформації в Європі.3. Коли було заключено Аугсбургський релігійний мир та в чому полягає значення цієї події? 4. Як проходила Реформація у Швейцарії? Хто такий Кальвін? Як його назвали? 5.Що таке Контрреформація? 6.Яких заходів вжила католицька церква для боротьби з Реформацією?

7 клас історія України

 Тема. Вступ.Східні слов,яни- предки українців у 6-9 ст. Дом. завд. пар.1-2. Завдання.1Повторення: що вивчає історія України? назвіть періодизацію історії України; які є джерела вивчення середньовічної історії України? звідки походить назва "Русь"? 2.На карті ст.10 підручника і в атласах з історії України покажіть напрями розселення слов,ян у 5=7ст.Які три гілки слов,ян утворилось? 3.Як було організоване життя слов,ян у цей час? схема на ст.11. 4.Розгляньте карту на ст.11 і знайдіть народи, які були сусідами сх. слов.ян. 5.Покажіть шлях "із варяг у греки". До речі, чому не виконуєте завдання на контурних картах? Присилайте!

9 клас всесвітня історія.

 Тема.Велика Британія упершій половині 19 ст. Дом. завд. пар.7 1.Дайте відповідь на питання для повторення .2Як сформувалась територія держави на поч. 19 ст.? 3.Як здійснювалось управління? схема ст.54. Якою була форма правління? 5.Які політичні партії існували в країні? Охарактеризуйте політику торі. 6.Які результати першої парламентської реформи? 7.Які колонії захопила В,Б, на середину 19 ст.? 8.Доведітьна фактах, що економіка В,Б, розвивалась швидкими темпами. 9.Поясніть: фрітредерство, чартизм,луддизм.

8 клас всесвітня історія.

 Тема. Реформація в Німеччині. Дом. завд. пар.9.Завдання.1.Розгляньте карту в атласі ст. 5 і в підручнику с.61 і знайдіть Німеччину.До якої держави входили німецькі землі? 2.Як здійснювалось управління Німеччиною? 3.Які факти свідчили про розвиток ринкових відносин?4. Як критикував католицьке духовенство Ульріх фон Гуттен? 5. З якої події почалася Реформація? Що проповідував Мартін Лютер?6. Як проходила народна Реформація? Хто такі анабаптисти?7.Як проходила і чим закінчилась Селянська війна?

11 клас історія України.

Тема. Депортації українців.Національно-визвольний рух. Дом. завд. пар.2.Завдання.1.Розгляньте карти на ст.17 і 21 і знайдіть території, які були включені до складу України; території, якими обмінялись Україна і Польща.2.Чому поляки охоче переселялись на територію Польщі, а українці рішуче відмовлялись від переселення вУРСР? 3.Як радянська влада заставляла українців до переселення? 4.Як і коли проходила операція"Вісла" та які її наслідки? 5.Про що говорить назва "Явожно"? 6.Розгляньте плакати на ст.25 і дайте відповідь на питання до них на ст.24.7. Назвіть основні методи боротьби українців у західних областях. Якої тактики дотримувались ОУН і УПА після 1945 року?8. Що таке" велика блокада?"9.Коли було здійснено операцію "Захід"? 10.Складіть розповідь про життя і бойовий шлях Романа Шухевича.

6 клас історія.

 Тема. Зародження наукових знань і релігійних вірувань.Дом. завд. пар.4. Завдання. 1. Які знання з,явилися у людей кам,яного віку? 2.Що таке мистецтво?Як люди передавали красу навколишнього  світу? 3. Що знайшли дослідники у французьких печерах Ле-Комбатель та Фом де Гом?4. Розгляньте  малюнок бика на ст. 23 і дайте відповідь на питання біля малюнка.5.Що повинен був знати художник, щоб зобразити тварин? Чому художники зображували в основному тварин? 5. Що таке релігія? Які найдавніші форми релігії були відомі людям?                                                  Тема.Виникнення землеробства і скотарства. Дом. завд. пар. 5 (2-4). 1.Які зміни сталися в природі у часи мезоліту? 2.Як виникло землеробство? Розгляньте знаряддя праці найдавніших землеробів. 3.На контузній карті ст. 2.нанесіть райони виникнення землеробства та скотарства. 4. Що таке ремесло? Якими видами ремесел оволоділи люди  цей час? 5.Який перший метал навчились обробляти люди?Що таке енеоліт?

10 клас історія України.

Тема.Воєнні дії на території України в 1914-1917 роках. Дом. завд. пар.3-4.Завдання.1.Скласти хронологічну таблицю основних битв цього періоду на території України.2.Охарактеризуйте політику російської імперії на окупованих землях Західної України.Прокоментуйте слова Г. Бобринського на ст.15.3. Чи можна поставити знак рівності між тогочасною і сучасною політикою росії щодо України? Відповідь аргументуйте.4. Складіть розповідь про бойовий шлях Легіону Українських січових стрільців.5.Коли відбувся Брусиловський прорив та в чому полягає значення цієї військової операції? :.Назвіть факти, які свідчили про поглиблення економічної кризи на українських землях. 

9 клас всесвітня історія.

Тема.Індустріальна революція в країнах Західної Європи. Дом. завд. пар.6. Завдання.1Дайте відповідь на питання для повторення, позначені галочкою.2.Коли і де почалася промислова революція та які її хронологічні рамки? 3. Які ознаки індустріального суспільства?4.Які основні ідеологічні концепції сформувались у той час?4. Охарактеризуйте погляди представників консервативної, ліберальної,націоналістичної та соціалістичної течій.5.Поясніть поняття, виділені зеленим кольором. 

9 клас правознавство.

 Правознавство. Тема.Державний лад. Форма держави. Дом. завд. пар.2(3-4).1.Що таке влада?Які є види влади?2. Що таке державна влада? 3. Назвіть функції держави.Наведіть приклади. 4.Заповніть таблицю на ст.13.

7 клас всесвітня історія.

 7 клас всесвітня історія. Тема. Візантійська імперія. Дом. завд. стор.118-125 по старих підручниках; пар. 2 по нових.Завдання. 1.Пригадайте, як утворилась Візантійська( Східна Римська) імперія? 2.Які землі увійшли до неї? використайте карту.3.Якою була влада імператора? Який герб? 4.Чому правління Юстиніана назвали "золотим віком"? 5.Чому спалахнуло повстання"Ніка" і чим воно закінчилось? 6.Чим закінчилось протистояння між іконоборцями та іконошанувальниками? 7.Які вороги нападали на Візантію? 8.Коли перестала існувати Візантійська імперія? 9.Складіть хронологічну таблицю.

8 клас всесвітня історія.

 8 клас всесвітня історія. Практичне заняття на тему.Цивілізації доколумбової Америки.Користуючись матеріалами підручника та інтернету складіть розповідь про цивілізації майя, ацтеків, інків, їхні досягнення. Це має бути цікавий матеріал.Д. з. пар.1-2.

11 клас всесвітня історія.

 11 клас всесвітня історія.Повторити пар.1-2 , знати хронологію, поняття. Відповідати на питання в кінці параграфів. Готуватись до т.о.
 10 клас всесвітня історія. Практична робота на тему:Переможені і переможці уПершій світовій війні (наслідки світової війни); або : Повсякденне життя людей в умовах фронту і тилу. опрацюйте пар. 3, матеріали до практичного заняття, має бути змістовна розповідь з висновками.                                Другий урок. Тема. Україна напередодні Першої світової війни.Дом. завд. пар.1-2.Завдання. 1.У складі яких держав перебували українські землі на поч. 20 ст.?Опрацюйте таблиці на ст.7 (підр. Гісем, Мартинюк). 2. Поясніть поняття, виділені зеленим кольором. 3.Які плани щодо України виношували воюючі країни? 4.Яким було становище українців у складі іноземних держав?5.Як українські політики ставились до світової війни?6. Які політичні організації були створені українцями з початком війни? Дайте характеристику програм СВУ,ГУР, ЗУР.

5 клас вступ до історії України...

 Тема. Календарний та історичний час.Дом. завд. пар.1. Завдання.1.Що таке календар? 2. Для чого люди створили календар?3.Що таке історичний час?4.Хто винайшов перший сонячний календар? 5. Як називається календар, яким користуємося ми зараз? 6. Опрацюйте таблицю про відповідність століть рокам на стор. 9. і пояснення до неї в рамочці. 7.Розгляньте шкалу часу на стор. 10 і поясніть : як обчислюють час до Різдва Христового і після Різдва Христового( Р.Х.)? 8.Як обчислюють час євреї, мусульмани? 

8 клас нова історія.

Тема. Повсякденне життя Західної Європи. Дом. завд. пар.4. Завдання. Яким було становище населення того часу? Назвіть найбільші міста Європи в той період? Що нового з,явилось у плануванні міст? Порівняйте життя бідних і багатих городян. Як харчувалися європейці? Яким було становище жінки. ? Пофантазуйте і перенесіться у ті часи : що вам сподобалось , а що ні?

7 клас історія середніх віків.

 Тема.Імперія Карла Великого. Дом. завд. ст.23- 25. у старих підручниках. А в нових-пар. 2.              1. Назвіть роки правління Карла Великого. 2. Опишіть його зовнішній вигляд. 3.Які землі він завоював? Використайте при цьому карту.4.За яких умов він був проголошений імператором? 5..Чому Карла Великого  назвали " батьком Європи" ? 6.Чому і коли розпалась імперія Карла Великого? Складіть хронологічну таблицю.
 9 клас всесвітня історія. Практичне заняття.Підготувати есе на тему" Права людини і громадянина в якобінській Франції; Утвердження принципів громадянського рівноправ,я: від Декларації прав людини і громадянина до Цивільного кодексу Наполеона; на основі аналізу доступних джерел укласти історичний портрет одного з діячів Французької революції.                                                   Виберіть одну з цих тем і складіть гарний опис. Роботи шліть мені на вайбер. Бажаю успіху.
 Всесвітня історія 8 клас.Тема. Матеріальний1 світ і суспільство.Дом завд. пар 3.Завдання. 1.Які відкриття і вдосконалення були здійснені у ранній новий час?2. Як змінилось життя селян у цей період? 3. Поясніть: капітал, мануфактура, розсіяна мануфактура, централізована мануфактура ,капіталізм,буржуазія, наймані робітники. 4. Використайте документ на ст.28 і опишіть устрій мануфактури. 5. Також заповніть порівняльну таблицю на ст.29

історія стародавнього світу 6 клас. опублікувати

Практичне заняття №1.Тема. Лічба часу в історії.Працюємо з підручником Бандровського стор.9-11.У зошитах для практичних робіт розв,язуємо Завдання 1.Там є три задачі, які ми розв,язували минулого разу. Вони легкі. Потім розв,язуємо завдання на ст.11 зверху і внизу№2-3..Використайте лінію часу. Іяк підсумок да1йте відповідь на питання: Навіщо історикам обчислювати час?  Наступний урок. ТемаПочаток історії. Виникнення людини.Пар. 2-3. Завдання.Як різні теорії пояснюють походження життя? Розгляньте ілюстрації на ст13. В чому суть еволюційної теорії? Назвіть найдавніших людиноподібних істот та коли і де воии жили? Коли найдавніші люди з,явились на території України? Де була їхня перша стоянка? Які знаряддя праці були у них?Дом. завд. пар 2-3 ст.13- 16.
 10 клас.Всесвітня історія.Основні події війни у 1914- 1916 роках. Дом. завд пар.1. Завдання. 1.Що передбачав    "план Шліффена" і чому він не був здійснений? 2.Які битви відбулися на Східному фронті у 1914 -1915 рр.?3. Чи досягла своєї мети Німеччина у 1914 р.? 4.Які воєнні дії відбулися у 1915 р.? 5.Назвіть головні биви 1916 р. 5. Опрацюйте завдання в кінці параграфа. Уважно читайте підручник і розбирайте матеріал. Пам,ятате, що найкраща освіта -це самоосвіта. Але якщо щось не ясно- звертайтесь. У вайбері є карта цього періоду та ілюстрації
9 клас. Всесвітня історія. Тема.Французька революція кінця 18ст.Дом. завд. пар.2- 3.Завдання.1.Яким було стнавище Франції у кінці 18ст.? Назвіть стани франц. суспільства (таблиця ст.13). Охарактеризуйте становище кожного з них. 2.Назвіть французьких просвітителів та охарактеризуйте їхні погляди.3.Що послужило поштовхом до революції? Складіть таблицю основних подій революції (таблиця ст16) 4.Як було встановлено конституційну монархію у Франції? 5.Як було встановлено республіку? 6. Поясніть : абсолютна монархія, конституційна монархія, республіка,інтервенція, терор, якобінці, жирондисти, диктатура, коаліція, термідоріанський режим.7. Назвіть імена видатних діячів революції. 
 9 клас всесвітня історія. Тема. Вступ. Місце другої частини Нового часу у всесвітній історії. Д.з. пар.1. Завдання.1.Опрацюйте таблицю на ст.5 і визначіть хронологічні рамки нової історії.2. Поясніть поняття, які виділені зеленим і чорним кольорами. 3. Визначіть, які зміни сталися в політичному та соціальному житті в той час.4. Опрацюйте таблицю на ст.9 і зробіть висновки. 5.Як розвивались країни Сходу в той час?
 8 клас. Всесвітня історія. Тема .Вступ.