Публікації

Показано дописи з квітень, 2021

10 клас всесвітня історія.

  Тематичне оцінювання з теми «Друга світова війна».                                  Завдання.1.Які дії Німеччини свідчили про її агресивну зовнішню політику у 2й пол. 30х рр. 20 ст.?                                                                                                                    2.Які цілі ставили перед собою Сталін і Гітлер, укладаючи пакт про ненапад 23 серпня 1939 року?                                                                                                                        3. Розташуйте події у хронологічній послідовності і напишіть дати цих подій: комп,єнське перемир,я,   напад японських літаків на Перл- Харбор, відкриття Другого фронту в Європі, Мюнхенська конференція, Сталінградська битва, битва за Англію, Нюрнберзький процес, захоплення німцями Києва, Кримська ( Ялтинська конференція) .                                                                                                                               4. Поясніть поняття: «велика трійка

7 клас історія України.

 Тема. Українські землі у складі Великого Князівства Литовського. Дом. завд. пар.21- 22 (1). Завдання. 1.Як утворилась Литовська держава? Розгляньте карту на ст.123 і знайдіть територію Литви у сер. 13 ст. (світлий колір).2.Які землі підкорив Міндовг? 3. Як складалися його відносини з Данилом Галицьким? 4.Яким було становище Литви за правління Гедиміна? 5. Які українські землі приєднав Ольгерд? Знайдіть на карті (коричневий колір).6.Коли відбулась битва на річці Синя Вода та в чому полягає її значення? Знайдіть місце битви на карті. 7. Чому литовці швидко підкорили значну територію України?

6 клас історія.

 Тема. Кризові явища в Римській імперії. Дом. завд. пар.51. Завдання. 1. На чому грунтувався добробут імперії? 2. Чому раби не хотіли працювати? 3.Як рабовласники зацікавлювали рабів до праці? 4.Хто такі колони? Варвари? 5. Яким було становище імперії у 3 ст. н. е.? 4 Які реформи провів Діоклетіан? Коли він правив? 5.Що нового для імперії зробив Константин? 6. Коли імперія була розділена на Західну і Східну? Розгляньте карту на ст. 265 і випишіть землі, які увійшли до Зах. і до Сх. імперії. Також виконайте карту контурну на цю тему.

10 класвсесвітня історія.

 тема. Найважливіші здобутки культури у 20- 30 роки 20 ст. Дом. завд. пар.25- 26.Вивчення теми розраховане на 2 уроки. Завдання. 1. Складіть таблицю " Досягнення науки. Ім,я вченого. Галузь науки. Здобуток." 2. Так само  складіть таблицю про технічні досягнення. 3.Назвіть імена  писменників, художників, діячів театру, кіно тощо.4. Дайте визначення : модернізм, авнгардизм, дадаїзм, функціоналізм, сюрреалізм, масова культура. Можна створити презентації про творчість одного з митців.5. Визначіть відмінності в розвитку культури в демократичних і тоталітарних державах. 6. Готуйтесь до т. о. по пар.17- 24.

8 клас історія України.

Тема. Імперський наступ на автономію України. Дом. завд. пар.30. Завдання.1. За яких умов гетьманом України обрали Івана Скоропадського? 2.Складіть коротку біографічну довідку цього гетьмана. 3.Чому Петро 1 не затвердив Решетилівські статті? 4.Що говорилось у таємній інструкції стольнику Ізмайлову? 5.Назвіть роки існування Першої малоросійської колегії.Які результати її діяльності? 6.Чому цар не дозволив обрати нового гетьмана, а призначив наказним гетьманом Павла Пполуботка?7. Наведіть факти захисту Полуботком автономних прав України.8.Як розправився Петро 1 з Полуботком? Опрацюйте документ наст.203. 9. Розгляньте карту на ст.201 і знайдіть територію Гетьманщини. Чи входила територія Поділля і наш край до Гетьманщини?

7 клас історія.

 Тематичне оцінювання з теми "Північно-Східна Русь. Країни Азії в середні віки".                         Завдання:1. Виберіть правильну відповідь: 1) П іднесення  Володимиро- Суздальського князівства відбулось за :Володимира Мономаха, Юрія Долгорукого. Андрія Боголюбського . 2) Київ був захоплений і спустошений Володимиро- Суздальським князем : Андрієм Боголюбським, Олександром Невським, Юрієм Долгоруким, Іваном Калитою 3). У Великому Новгороді формою державного правління була: монархія, республіка, станова монархія, деспотія.4). На чому писали до14 ст. у Північно- Східній Європі : на папері і пергаменті; на дерев,яних дощечках, змащених воском; на вогкій глині і корі берези; на пергаменті і корі берези.                                                          2. Доберіть до понять відповідні тлумачення: ).Гусит- Держава, якою керували бояри з 1136 по 1478 р.2). Віче-грамота ординського хана, яка давала право на князювання.3).Новгородська боярська республіка- дорадчий орган п

6 клас історія

             6 клас. Тематичне оцінювання з теми «Стародавній Рим. Римська республіка. Римська імперія».    Завдання.                                                                                  Виберіть правильний варіант відповіді у завданнях 1- 4                                                     1)Місто Рим розташоване на :Піренейському, Балканському, Апеннінському ,   Скандинавському півострові .                                                                         2)Засновниками першого державного утворення на землях Італії були : латини, етруски, умбри, самніти.                                                                                                     3) Місто Рим виникло: у 10 ст. до н. е.; у 753 р. до н.е.; у 509 р. до н. е.                                                                                                                                                                   4) Римляни вели своє літочислення : від народження Ісуса Христа, від часу засн

8 клас історія.

 Тематичне оцінювання з теми "Епоха просвітництва" Виконуєте тести на ст. 224 підручника і в 11. 20 присилаєте мені відповіді.

5 клас історія.

 Тема.. Проголошення незалежності України. Дом. завд пар.17, готуватися до т. о. по пар 13- 18. Завдання.1.Що позитивного і негативного було в житті українців у 60- 80 ті роки 20го століття? 2. Хто такі дисиденти? Назвіть імена найвідоміших з них.3. Коли сталася Чорнобильська катастрофа? Які її наслідки? Якщо хтось з ваших рідних або знайомих брав участь у подоланні наслідків катастрофи- запишіть їхні спогади. 4. Складіть хронологічну таблицю подій пункту 3. Здобуття Україною незалежності.

7 клас історія.

Завдання на 22 квітня. Тема.Індія в середні віки. Дом завд. пар. 24. Завдання. 1.На які великі групи поділялось індійське суспільство? 2. Чим касти відрізнялись від варн? 3. Як складалися взаємовідносини між людьми у громадах? 4. Які релігії існували в Індії? 5. Коли утворилась держава Гуптів? Як здійснювалась у ній влада? 6.Коли утворилась держава Делійський султанат? 7. Які наслідки мав похід Тимура на Індію? 8. Назвіть досягнення індійської культури в цей час. Готуватись до т. о. по пар.19- 24. 

10 клас історія.

 Тема. Окупаційний режим у поневолених країнах. Рух Опору. Дом. завд. пар.21 до кінця. Завдання. 1.На які зони окупації були поділені завойовані німцями землі? 2.Як Німеччина здійснювала пограбування завойованих країн? 3.Що являв собою нацистський "новий порядок"? 4. Поясніть: колабораціоністи, гето (гетто), голокост, антигітлерівська коаліція. 5. В яких формах здійснювався Рух Опору у поневолених країнах? 6. Назвіть імена видатних діячів Руху Опору. Ці завдання на сьогодні.                  На завтра 22 квітня.                                                                                                                            Тема. Корінний перелом у Другій світовій війні.Дом. завд. пар.22 Завдання. 1.Коли відбулась Сталінградська битва та які її наслідки? Проаналізуйте документи на ст. 219.2. Коли відбулась Курська битва та в чому полягає її значення? 3Назвіть наступальні операції радянських та військ союзників у 1943- 1944 роках. 4.Які підсумки третього етапу Другої

6 клас історія.

Тема. Римська імперія в1-2 ст. нашої ери. Дом. завд. пар.49. Завдання. 1. Що означає слово "династія"? 2. Назвіть імператорів з династії Юліїв- Клавдіїв. 2. Чому Нерона вважають найогиднішим тираном? 3.Назвіть імператорів з династії Флавіїв. 4.Коли правив Траян? Які землі він завоював? 5.Чим відзначився імператор Адріан? 6. Чому Марка Аврелія вважають одним з найвидатніших правителів? Що говориться у його творі "Роздуми"?

8 клас всесвітня історія.

Тема. Індія та Персія в 16- 18 ст. Дом. завд. пар. 28 Запитання. 1.Коли утворилась держава Великих Моголів? 2.Які реформи провів провів Бабур? 3. Порівняйте правління Бабура з правлінням Аурангзеба? 4. Коли утворилась держава Маратхів? 5. До чого привели міжусобні війни між правителями держави? 6. Як розвивалось господарство Індії? 7. Коли з,явились європейці в Індії? 8. Чому англійці і голландці витіснили португальців з Індії? 9. Назвіть досягнення культури Індії цього періоду.

7 клас історія.

Тема. Японія в середні віки. Дом. завд. пар. 23 до кінця. Завдання. 1.Коли утворилась держава в Японії? 2.Хто очолював державу? 3. Які зміни відбулись в Японії в сер. 7 ст. н. е.? 4.Чому ослабла влада імператора? 5. Хто такі самураї? Сьогун? 6. Як розвивалось господарство країни? 7. Що означає вислів "війна всіх проти всіх"? 8. Коли відбулося остаточне об,єднання країни? 

6 клас історія.

 Тема. Місто Рим і життя його мешканців. Дом. завд. пар 50.Користуючись матеріалами підручника та іншими джерелами здійсніть уявну подорож у Рим і опишіть побачене.

8 клас всесвітня історія.

Тема. Китай та Японія в 16- 18 ст. Дом. завд. пар.27. Завдання. 1. Назвіть основні цивілізації Сходу. 2.Які суспільні верстви користувалися привілеями? 3. Як здійснювалось управління в Китаї в часи династії Мін? 4. Яка подія сприяла зміні династії у Китаї? 5. Коли відбулось" закриття" Китаю для європейців? 6.З яким станом європейського суспільства схожі самураї? 7. Хто такий сьогун? 8. Коли в Японії був установлений сьогунат Токугави? 8. Яку роль відігравала держава в цивілізаціях Сходу?

5 клас. Історія України.

Тема. Україна в роки Другої світової війни 1939- 1945 рр. Дом. завд. пар.16. Завдання.   1. Коли до влади в Німеччині прийшов Адольф Гітлер? 2.Які країни він захопив? 3. За яких умов була проголошена незалежність Карпатської України? Хто був її Президентом? 4. Коли розпочалася Друга світова війна? 5.Назвіть дату нападу Німеччини на СРСР. Скільки років пройшло з того часу? 6.Складіть хронологічну таблицю подій війни. 7.Як поводили себе нацисти на окупованих землях? 8. Складіть розповідь про рух Опору окупантам.9. Які свята ми відзначаємо 8 і 9 травня?

9 клас правознавство.

Тема. Урок узагальнення з теми " Цивільне, адміністративне, кримінальне право". Завдання.1. Виконати тестові завдання на ст. 170- 171. Всього 10 завдань. За ці тести 7 -балів. Хто хоче кращу оцінку - виконайте ще три будь які завдання зверху на ст.170 з розгорнутою відповіддю. 

10 клас.всесвітня історія.

Тема. Початок Другої світової війни.  Дом. завд. пар. 20. Завдання. 1.Визначіть причини і характер війни. 2. Випишіть періодизацію війни. Таблиця ст.201. 3.Складіть хронологічну таблицю подій першого періоду війни. 4.Проаналізуйте уривки з історичних документів  на ст.202 - 203 і дайте відповідь на питання там же.5.  Поясніть : "дивна війна", колабораціонізм.6. Розгляньте на карті ст.208 хід воєнних дій в 1939- 1940 рр.                                                                                                                Тема. Події війни у 1941- 1942 роках. Дом. завд. пар.21. Завдання.1. Коли нацистська Німеччина напала на СРСР ?2. Що передбачав план "Барбаросса"? 3.Складіть хронологічну таблицю подій війни у 1941 -1942 роках.4.Проаналізуйте документи на ст.212- 213 і дайте відповідь на питання там же.5. Як було створено антигітлерівську коаліцію?

9 клас.Історія.

 Тема.Література та мистецтво кінця 18 - поч. 20 ст. Дом. завд. пар.28. Завдання. 1.Дати визначення: романтизм, реалізм,неоромантизм,модерн, імпресіонізм, авнгардизм, кубізм, супрематизм. 2.Виписати в таблицю імена письменників, поетів, художників, композиторів , архітекторів та їхні твори. 3.Можна створити презентації про творчість одного письменника, поета, художника тощо.

7 клас. всесвітня історія.

 Тема.Середньовічний Китай . Дом. завд. пар.23(1-6)   Завдання. 1.Як було організоване господарювання у країнах Сходу? 2.Якою була роль держави у цих країнах? 3. Як здійснювалось управління в Китаї? 4. Чи легко було стати чиновником у Китаї?5. Чому Конфуція назвали "імператором без трону"? До чого він закликав? 6. Які зміни сталися в Китаї у 6 - 7 ст. н. е.? 7.Яким було становище Китаю за правління династії Тан? 8. Коли Китай був захоплений монголами? 9. Наведіть приклади культурних досягнень Китаю у середні віки.

6 клас. Історія.

 Тема. Римська імперія. Октавіан Август. Дом. завд. пар. 48. Завдання. 1.Як Октавій став правителем Риму? 2. Чому правління Октавія ( Октавіана Августа) назвали принципатом, а його самого принцепсом? 3. Порахуйте скільки років він правив? 4.Які нововведення запровадив Октавіан? 5.Як возвеличували його в літературі та архітектурі? Опрацюйте док. на ст.234. 6.На карті ст.235 знайдіть території, завойовані за Октавіана.

11 клас.Історія.

 Тема. Практичне заняття. Теми  на вибір. 1.Екологічні проблеми сучасної України. 2.Зовнішні та внутрішні загрози суверенітету України в умовах "гібридної війни".Користуючись додатковими джерелами створіть презентацію або напишіть есе. Чекаю змістовних відповідей.

10 клас. Всесвітня історія.

Тема.Світ на порозі війни. Дом. завд. пар. 19. Завдання. 1.Коли відбулось насильницьке приєднання Австрії? Чи можна  його назвати "родинною німецькою справою"? 2.Що спільного між захопленням Австрії у 1938 р. і і вторгненням у 2014 р. Росії до України?3. Коли відбулась Мюнхенська змова і які її наслідки? 4. Опрацюйте док. на ст. 188 і поясніть, як Гітлер вирішив "польське питання"? Що тут спільного з політикою Путіна щодо України? 5.Якою була позиція СРСР щодо подій у Європі ? Чим закінчились англо-франко-радянські переговори ? 6.Коли було заключено "Пакт Молотова-Ріббентропа" ? Його  основні положення? 7. Які наслідки цього пакту? 8. Хронологічна таблиця.

8 клас. Всесвітня історія.

Тема. Практичне заняття. Проаналізувати Декларацію незалежності Сполучених Штатів і встановити, які ідеї Просвітництва в ній відображені. Дом. завд. пар 22- 25.  Інша тема.Проакналізувати повсякденне життя людей у 18 ст. і виявити зміни, які стали наслідком промислової революції. Пар. 22- 25

9 клас. Всесвітня історія.

 Тема. Міжнародні відносини в кінці 19 - на поч. 20 ст. Дом. завд. пар.26. Завдання. 1.Протистояння між якими державами визначало зміст міжнародних відносин в цей час? 2. Коли виник Союз трьох імператорів та які держави увійшли до нього? 3. Коли і як було утворено Троїстий союз? Які держави до нього увійшли? 4.Який союз виник на противагу Троїстому союзу? 5. Що таке гонка озброєнь? 6. Складіть хронологічну таблицю основних міжнародних конфліктів того часу.                                Тема. Наука і техніка  в к. 18- на поч. 20 ст. Дом. завд пар. 27. 1.Назвіть найважливіші досягнення науки і техніки цього часу. 2. Назвіть видатних вчених і їхні досягнення( таблиця) 3. Які географічні відкриття цього часу? 4.Назвіть головні течії у філософії цього періоду. 5. Як і нові галузі промисловості виникли в результаті  впровадження технічних винаходів? 6. Що нового відбулося в розвитку освіти?

7 клас. історія.

Тема. Утворення Османської імперії. Дом. завд. пар. 22. Завдання.1. Як утворилась Османська держава? 2. Які країни завоювали турки- османи?3. Коли було захоплено Константинополь? 4. Як здійснювалось управління державою? 5. Поясніть: султан, диван, яничари, халіф, мечеть. 6. Назвіть досягнення турецької культури. 

6 клас. Історія.

 Тема. Практичне заняття.Історичний портрет Цезаря. Дом. завд. пар.47.Уважно читаєте матеріал параграфа і відповідаєте на питання. Переписувати багато не треба, але тільки конкретні відповіді.Наприклад. 1. Що роповідають історики про риси характеру Цезаря? Був кволий, але мав велику силу волі і привчив себе долати труднощі. Тобто кожний уривок з документу- якась риса характеру... 2.Як історик Плутарх оцінює полководницький хист Цезаря? 3.Що ми довідуємось про Цезаря з праці Светонія?

8 клас. Історія.

 Тема. Війна за незалежність. Утворення США, Дом. завд. пар.25. Завдання. 1. Скласти хронологічну таблицю параграфа.2. Укласти історичний портрет Джорджа Вашингтона або Томаса Джефферсона ( на вибір). Використайте  додаткові джерела інформації . 

11 клас. Історія України.

 Тема. Релігійне життя сучасної України. Дом. завд. пар.28 . Завдання. 1.Пригадайте , коли відбулось хрещення Русі- України? З іменем якого князя пов,язують цю подію? 2. Охарактеризуйте ставлення держави Україна до церкви. 3..Які конфесії ( віросповідання) є в Україні зараз? ст 237 4. Чому для незалежної України так важливо мати єдину православну церкву? 5.Який шлях пройшло українське православ,я на шляху до автокефалії ( автономії церкви) ? 6. Коли і хто надав Українській церкві Томос про автокефалію? 7. Поясніть слова П. Порошенка : " Томос для нас-це фактично ще один акт проголошення незалежності України". 8. Виконайте завдання на ст. 241. 

5 клас. Історія України.

 Тема. Політика більшовиків щодо України. Голодомор 1932- 1933 років. Дом. завд. пар. 15 Завдання. 1. Які зміни відбулися в Україні  під час нової економічної політики ( 1921- 1928 рр. )? 2.Коли було створено СРСР ? В чиїх руках опинилась влада? 3. Що таке індустріалізація?  П,ятирічки? Які підприємства були побудовані? 4. Якою була політика радянської влади щодо селянства? 5. Чому Голодомор називають геноцидом українського народу? Ознайомтесь з документами на ст. 89. 6. Розпитайте своїх рідних про бідування під час Голодомору. В кого збереглись документи, фото - покажіть.

10 клас. Всесвітня історія.

 Тема. Назрівання Другої світової війни. Дом. завд. пар.17 -18. Завдання. 1. Які факти свідчать про порушення Німеччиною умов Версальського договору? 2. Як реагували Франція, Англія і Бельгія на поведінку Німеччини? 3. Що свідчило про нарощування воєнної потуги Німеччини? ;4.. Як утворилась вісь "Берлін- Рим Токіо"? 5.Охарактеризуйте політику Японії на Далекому Сході.6.Як події в Іспанії вплинули на обстановку в Європі? 7. Поясніть : "політика умиротворення".8.Чи схожі події в сучасній Україні з подіями 30-х років? Обгрунтуйте відповідь.

9 клас. Правознаквство.

Тема. Кримінальна відповідальність неповнолітніх. Дом. завд. пар. 22- 23( 4-5). Практичне заняття завдання ст.167-168. 1.Що таке злочин? 2.Який орган приймає рішення про кримінальне покарання? 3.Які види покарань передбачені законом? таблиця ст. 164. 4. Які особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх? 5.Розв,язати ситуації з практичного заняття ст167-168. Готуватись до т. о. пар.15- 23.

історія 9 клас

        9 клас. Тематичне оцінювання з теми « Західноукраїнські землі в другій половині 19 ст.»                     Завдання. 1. Поясніть, як Емський указ російського царя посприяв розвитку українського національного руху в Західній Україні.                                                                                                                                     2. Чому радикали критикували   народовців і москвофілів?                                               3.Як ви розумієте вислови : «галицькі вибори», «виборча ковбаса»?                                                                                                                                  4. Що відбулось в західноукраїнських землях : 1848 р., 1861 р., 1868 р., 1892 р.                                                                                                                                                             5. Вилучіть зайве прізвище : Юрій Федькович, Юліан Романчук, Сидір Воробкевич, Григорій Вор

7 клас. Історія.

Тема. Становлення Московської держави. Дом. завд. пар.21. Завдання. 1. Пригадайте, коли вперше Москва згадується у літописі? 2. В якому році хан Тохтамиш спалив Москву? 3. Які причини піднесення Москви? опрацюйте схему на ст. 117. 4.В яких роках правив Іван 111? Які землі він приєднав? 5. Чому Москва стала претендувати на роль центру православ,я? ( тут треба згадати, коли припинила існування Візантійська імперія) 6. Коли було скинуте монгольське іго? 7. Які рішення були зафіксовані у Судебнику 1497 року? 

9 клас. Історія України.

 Тема. Наш край у другій пол. 19 ст. Користуючись додатковими джерелами , підготуйте повідомлення, презентації на цю тему. І готуйтесь до т. о. по пар.18 - 21.

Історія 6 клас.

Тема. Диктатура Цезаря.Дом. завд. пар.46. Завдання. 1. Розгляньте малюнки монет на ст. 160 і 223.Чому афіняни на монетах зображали сову а римляни викарбували портрет Цезаря? 2. Поясніть ? диктатура, диктатор, гладіатор, тріумвірат, 3. Чому в Римі посилиласьроль полководців? 4. Як Юлій Цезар здобув владу в Римі? 5. Що означає вислів " Жереб кинуто !" ? 6.Які зміни сталися в Римі за час правління Цезаря? Що означає вислів " І ти, Бруте?" 7. Хронологічна таблиця. 

11 к4лас. Історія України.

Тема. Соціально- економічний розвиток України в 2014- 2019 роках. Дом.завд. пар28. 1.Визначіть чинники, які негативно вплинули на розвиток України в цей період. 2.Що дає для України Угода про асоціацію України і  ЄС?  3. Що дає безвізовий режим ? 4.Наведіть факти економічного співробітництва України з державами ЄС. ( з інтернету, новин тощо) 5.Українські заробітчани в Європі: позитивне і негативне.

10 клас.Історія України.

 Тема. Практична робота. 1. Срібна земля. Третя спроба утвердження незалежності України у 20 ст. 2.Повсякденне життя населення УСРР і західноукраїнських землях у 20- 30 роки. Вибираєте одну з цих тем і гарно її розкриваєте.Дозволяю корист. інтернетом. Не забудьте робити висновки.

8 клас. всесвітня історія.

Тема.. Англійські колонії в Північній Америці. Війна за незалежність. Утворення США. Дом. завд. пар.25. Завдання. 1. Чим приваблювала англійців  Пн. Америка? 2.Назвіть першу колонію, засновану англійцями. 3. Чим розвиток північних колоній відрізнявся від розвитку південних колоній? 4. Яку роль у формуванні амер. нації відіграв Бенджамін Франклін? 5. Які причини конфлікту колоній з Англією? 6.Коли відбулось "бостонське чаювання"? 7. Що проголошувалось у Декларації незалежності? Опрацюйте док. на ст.217. 8.Складіть хронологічну таблицю подій війни за незалежність і параграфа. 9.Охарактеризуйте Конституцію США (основні положення). 10. На скільки років раніше була прийнята Конституція Пилипа Орлика?

історія. 7 клас.

 Тема. Північно- Східна Русь. Дом. завд. пар.21. Завдання. 1. Як утворилось і розвивалось Володи миро-Суздальське князівство? 2.Чим відзначилисьАндрій Боголюбський і Всеволод Велике Гніздо? 3. Чим управління в Новгороді відрізнялось від управління у Володимирському князівстві? Поясніть: боярська аристократична республіка. 4.Коли руські землі були завойовані монголами?5. Чим відзначився Іван Калита? 4 Коли відбулась битва на Куликовому полі та в чому її значення? 5. Чому багато істориків заперечують факт цієї битви? 6. Складіть хронологічну таблицю параграфа.

9 клас. Історія України.

 Тема.Політизація західноукраїннського руху. Дом. завд. пар.21. Завдання.1. Як зародився радикальний рух у галичині? Хто був його ідейним натхненником? 2.Як оцінювкав діяльність Драгоманова І. Франко? ( док. ст.152).3. Складіть таблицю " Створення українських партій" Рік   Назва партії    Очільники   Програма . 4. Чому Східну Галичину назвали Українським П,ємонтом?5. В чому значення праці Ю. Бачинського "Україна уярмлена"?6.Визначіть роль І. Франка у радикальному русі . 7. Поясніть : радикали.

6 клас. Історія.

 Тема. Військові завоювння Риму. Дом. завд. пар.43- 44. Завдання. 1. Коли відбулися війни Риму з Карфагеном? 2. Розгляньте карту на ст. 215 і знайдіть Карфаген. Ким і коли було засноване це місто? ( додам 1 бал до оцінки) 3.Поясніть слова :провінція, контрибуція, тріумф, овація,. ,децимація .4.Які країни були підкорені Римом у 2 ст. до н. е.? Знайдіть їх на карті. 5. Розгляньте мал. на ст. 213 , опишіть спорядження римського воїна і подумайте: чому римська армія здобувала перемоги і завоювала багато країн?

8 клас. Всесвітня історія.

 Тема . Міжнародні відносини 18 століття. Дом. завд. пар. 24. Завдання.1. Складіть хронологічну таблицю війн у 18 ст. 2.Назвіть країни, які відігравали головну роль у міжнародній політиці.3. Як ви розумієте вислів: "Війни у 18 ст. носили коаліційний характер" ? 4. Проаналізуйте док. на ст.206 і дайте відповіді на питання під ним.5. Які результати Семилітньої війни? Які держави посилились? 6. Коли відбулись поділи Речі Посполитої ? Як вони торкнулись України? 7.Назвіть 2 великі війни Росії з Османською імперією, мирні договори.Які землі були приєднані Росією?

11 клас. історія України.

 Тема. Суспільно- політичне життя України в 2014- 2019 рр. Дом. завд пар.28. Частину питань я надрукував у минулій темі.Вам необхідно: 1.На карті ст.236 знайти міста України, які були перейменовані згідно з Законом України " Про засудження комуністичного та націонал- соціалістичного ( нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".2. Знайти в інтернеті назви вулиць Гайсина, які були перейменовані згідно з цим Законом.3. Знайти імена Героїв Небесної Сотні- вінничан. 4.Знайти імена гайсинчан, які загинули  під час росісько- української війни .

5 клас. Історія Українию

 Тема . Практична робота. Історія моєї родини. Підготувати  міні- дослідження з історії своєї родини. Використати відомості з різних доступних джерел : спогади лідусів і бабусь, батьків, інших родичів, надіслати фото грамот, медалей, орденів, сімейні фотографії. Було б дуже добре створити сімейне дерево. Пов,язати факти з історії сім,ї з історією України.

11 клас.Історія України

 У понеділок- звичайний урок. Готуйтеся.

10 кл Історія України

   Тема. Культура на західноукраїнських землях. Дом. завд пар.32.  Завдання. 1.Яким був стан освіти? 2 . Як польська влада протидіяла українству?2. Виписати імена письменників і їхні твори, художників, скульпторів, діячів театрального і музичного мистецтва. Готуватись до п.роботи " Третя спроба утвердити незалежність України у 20 ст."

9 кл Правознавство

  Тема. Адміністративне правопорушення та адміністративна відповідальність.Дом. завд пар.21. Завдання. 1. Що таке адміністративний проступок? 2. Наведіть приклади адміністративних проступків.3. Які ознаки адмін. проступків? розгляньте схему на ст.153.4. З якого віку особу можуть притягнути до адмін. відповідальності? 5. Які види шкоди наступають в результаті адмін. правопорушення? схема ст. 154.