Публікації

Показано дописи з жовтень, 2022

10 клас всесвітня історія.

 Тема.Паризька мирна конференція.Дом. завд. пар.4.Завдання.1.Назвіть основні положення "програми миру" В. Вілсона. 2.Коли працювала Паризька конференція та які питання вона мала вирішити? 3.Хто відігравав головну роль на конференції? Чому на конференцію не запросили Росію? 4.Чому, незважаючи на приїзд української делегації, українське питання не розглядалося? 5. Коли був підписаний Версальський мирний договір та які його основні положення?скористайтесь картою у вайбері.6. Назвіть територіальні, політичні та військові обмеження для Німеччини.7.Коли були заключені мирні договори з союзниками Німеччини? скласти хронологічну таблицю, виписати основні положення.

9 клас всесвітня історія.

 Тема. Об,єднання Німеччини. Об,єднання Італії.Дом. завд.пар.12.Завдання.1.Чому на сер. 19 ст. виникла необхідність  об,єднання Німеччини? 2.Які думки щодо об,єднання існували у Німеччині? 3. Охарактеризуйте особистість Бісмарка і його погляди щодо об,єднання Німеччини. Використайте док. ст.93. 4.Як було створено Північнонімецький союз?скласти хронологічну таблицю.5Які 2 напрямки суспільної думки існували щодо об,єднання Італії? 6.Як утворилось Італійське королівство? скласти хронологічну таблицю.7.Підготуйте презентацію про життя та діяльність Дж. Гарібальді.

7 клас історія середніх віків.

 Тема. Людина в середньовіччі. Дом. завд. по старих підручниках пар. 2; по нових пар. 6.Запитання. 1.Як людина середньовіччя взаємодіяла з природою? 2.Чому ландшафт відігравав важливу роль у житті людини?3.Як християнська релігія ставилась до збереження природи? 4. Порівняйте ставлення європейців та жителів Сходу до природи. Зробіть висновки.5.Чому міграційні рухи створювали проблеми для населення Європи? 6. Опрацюйте документ  "Середньовічний автор про "чорну смерть" і дайте відповідь на питання в кінці документа. 6.Що таке колонізація та які є види колонізації? 7.Яку роль відігравала колонізація у господарському житті Європи?

9 клас правознавство.

Тема Правопорушення. Дом. завд пар.  6. Завдання .1. Що таке правопорушення? Наведіть приклади правопорушень.2. Які ознаки правопорушення? Які є види шкоди? схема  14. 3.Які є форми вини? схема 15. Наведіть приклади. 4.Чому злочин є найнебезпечнішим правопорушенням? 5. Які є види проступків? 6.Розгляньте схему 16  і визначіть елементи складу правопорушення. 7.Дайте відповідь на питання в кінці параграфа.       

8 клас всесвітня історія.

 Тема.Міжнародні відносини у 16-першій пол. 17 ст. Трдцятилітня війна 1618-1648 рр. Дом. завд. пар. 17. Завдання.1. Які країни відігравали важливу роль у міжнародних відносинах? 2. Чому на поч. 17 ст. ускладнилося міжнародне становище? 3.Які причини Тридцятилітньої війни? 4.Які 2 угруповання утворились в цей час? 5. Складіть хронологічну таблицю періодів війни. 6.Чим відзначився в цій війні Альбрехт Валленштейн? 7.Коли було підписано Вестфальський мир та які його умови? Практичне заняття,Укласти історичний портрет одного з монархів 16- 18 ст. ( на вибір учня) Готуватись  до т.о. по параграфах 11-17.

11 клас історія України

Тема. Культура України у післявоєнний період.Дом. завд. пар. 4 (4 пит.)-5. Повторити пар.1-4 і готуватись до т.о. Завдання.1.Яким було становище в освіті в цей час ? 2.Заповніть таблицю :Галузь науки      Ім,я вченого    Досягнення. 3.Чому розвиток історичної науки загальмувався на кілька десятиліть? Опрацюйте док. на стор.48 і дайте відповідь на питання до нього. 4.Як ви розумієте вислів "заідеологізованість освіти"? 5.Назвіть імена українських письменників, композиторів, художників  того часу та їхні твори. Поясніть : буржуазний націоналізм, "ждановщина", космополітизм, лисенківщина.

5 клас історія.

 Тема. Українська держава на історичних картах у різні часи свого існування. Дом. завд. параграф 4. Завдання.1.Коли були створені перші карти? Розгляньте мал. на стор.24 , прочитайте текст і опишіть ( усно) найдавнішу історичну карту. 2.Як називали українські землі античні автори? 3.Які українські держави існували в різні часи? 4.На картах стор.25-27 підручника розгляньте держави, які існували на території України. Поясніть поняття: державні кордони.5.Прослідкуйте історію українського герба.6.Чому Запорозьку Січ називали Козацькою республікою? 7. Випишіть у зошити дати і події, які вказані у підручнику(складіть хронологічну таблицю). 8.Чим можна пояснити зміну кордонів України?

8 клас всесвітня історія.

 Тема . Англійська революція.Дом. завд. пар. 14.Запитання.1.Виберіть факти, які свідчили про розвиток капіталістичних( ринкових) відносин і запишіть їх у вигляді плану.2. Як королівська влада гальмувала розвиток цих ринкових відносин? 3. Що послужило приводом до відкритого виступу проти короля? 4.Складіть хронологічну таблицю подій революції.5. Прочитайте документи  на ст. 108 і дайте історичну оцінку страти короля.6.Скільки років в Англії існувала республіка? Дайте оцінку діяльності Кромвеля. 6.Чому події 1648-1649 рр. назвали "славною революцією"? В чому полягає значення цієї події? При підготовці до уроку використайте карту атласу 7.

7 клас історія України.

 Шановні семикласники! Як я і говорив , 14 жовтня у нас т.о. Завдання розміщені на вайбері у групі.Поставтеся серйозно до виконання ВСІ УЧНІ. Я хочу бачити  хороші, змістовні роботи.

9 клас історія.

 Тема "Весна народів". Революції 1848- 1849 рр. Дом. завд. пар.11. Завдання 1.Уважно прочитайте питання , які стоять на початку тексту параграфа і дайте на них відповіді. 2.Опрацюйте текст параграфа і заповніть таблицю , яка знаходиться в кінці параграфа. 3.Використайте карту на ст. 90 підручника і знайдіть країни, в яких відбулись революції.4.Дайте відповідь на питання в кінці параграфа.

11 клас історія України.

Практичне заняття. Завдання на 12 жовтня на вайбері. 

8 клас всесвітня історія.

 Тема. Англія у 16 столітті.Дом. завд. пар.13.Завдання.1. Розгляньте карту в атласі на ст.6 і визначіть, які землі входили до англійського королівства. 2.Які зміни відбулись у сільському господарстві? Як відбилась" революція цін" на становищі селян? 3.Чому виникали акціонерні компанії? 4. Що таке огороджування? 4. Як проходила реформація в Англії? Чому її назвали королівською? 1534р.? 5. Чому Марію Тюдор назвали Кривавою? 6.Охарактеризуйте правління Єлизавети 1. 7.Чим закінчилось морське протистояння Англії та Іспанії? 1588 р.? Використайте карту 6. 8. Пояснити нові поняття, виділені зеленим кольором. 9.Чим уславився Френсіс Дрейк і як його відзначила королева?

6 клас історія.

 Тема. Урок узагальнення з теми "Життя первісних людей" . Це завдання скину на вайбер.  На другому уроці переходимо до вивчення нової загальної  теми" Стародавні цивілізації Азії та Африки" і тема уроку: " Виникнення Єгипетської держави" Дом. завд. пар.9. Завдання. 1.Розгляньте карту в атласі ст. 3 і визначіть місцеположення Єгипту, яка ріка протікає через цю країну, Верхній Єгипет, Нижній Єгипет, долину Нілу, дельту Нілу.; це завдання можна виконати на карті в підручнику ст.49. 2.Опишіть природу Єгипту. Яким заняттям сприял вона? 3.Як єгиптяни займалися землеробством? 4. Поясніть слова: ном, династія, держава, дельта, фараон,жерці 5. Випишіть дати з параграфа (хронологічна таблиця). 6.Хто і як керував Єгипетською державою? 76. Для чого єгиптяни будували піраміди?

8 клас всесвітня історія.

Тематичне оцінювання з теми "Високе Відродження. Реформація в Західній Європі". Шановні восьмикласники! Ви виконуєте тести на ст. 74-75 підручника. За тести оцінка 9б. А хто хоче оцінку високого рівня- виконайте завд. з розгорнутою відповіддю 4 на стор.74. Роботи присилаєте по закінченню уроку. Хай вам щастить!

9 клас правознавство.

Тема.Поняття та види соціальних норм. Дом. завд. пар.3-4.Завдання. 1.Що таке соціальні норми? 2.Які є види соціальних норм? Розгляньте схему 7 ст. 24. 3. Наведіть приклади до кожного виду соціальних норм. 4.Що таке право? Об,єктивне право? Суб,єктивне право? 5.Розгляньте схему 8 і випишіть ознаки права. 6.Назвіть джерела права. Схема 9. 7.Що таке система права та які її елементи (складові частини)?

7 клас історія України.

 Тема.Виникнення та становлення Русі-України. Дом. завд. пар.3. Запитання.1.Розгляньте карту на ст.18 і назвіть перші державні утворення східних слов,ян.2.Коли сформувалося Київське князівство? Назвіть перших князів. 3. Чим відзначився Аскольд? 4.Коли у Славії правив Рюрик? 5.Як Олег захопив владу у Києві? В чому полягає значення цієї події? Розгляньте карту на ст.20. 6.Назвіть роки князювання Олега. Чому його прозвали  Віщим? 7. Складіть хронологічну таблицю параграфа.

11 клас історія України.

 Тема.Завершення радянізації західних областей УРСР. Дом. завд. пар.3. Запитання 1. Що таке "радянізація" та в чому був її суперечливий характер? 2.Якою була кадрова політика радянської влади ? 3.Які зміни сталися в розвитку промисловості? 4.Розгляньте карикатури на ст.32 і визначіть особливості колективізації сільського господарства.5. Яким було ставлення влади до УГКЦ? 6.Коли відбувся львівський псевдособор і які рішення там були прийняті? 7. Проаналізуйте документи в кінці параграфа і зробіть висновки.

10 клас історія України.

Тема. Проголощення автономії України. Дом. завд пар.6.Запитання.1. За яких умов УЦР проголосила I Універсал? 2.Як населення зустріло проголошення цього документу? 3.Як в росії відгукнулися на це проголощення? 4.Коли було сформовано перший уряд автономної України? Назвіть голову і членів уряду.5. Чим закінчились переговори делегації Тимчасового уряду з УЦР? 6.Назвіть основні положення II Універсалу? Чому його назвали компромісом? 7.Чим закінчилось повстання полуботківців? 8.Чи правильно поступила Ц,Р. що придушила це повстання? 9.Порівняйте "Статут вищого управління України" і "Тимчасову інструкцію...". Зробіть висновки.10. Складіть хронологічну таблицю подій.                                                                                        Тема. Проголошення Української Народної Республіки. Дом. завд. пар.7 Запитання. 1. Коли до влади у Петрораді прийшли більшовики? 2.Які три сили змагалися за владу в Києві? Чим закінчилось протистояння між ними? 3.Коли було пр