8 кл. Всесвітня історія

Тематичне оцінювання з теми " Держави Західної Європи в 16 -17 ст."

 Завдання. 1. Хто з історичних діячів найбільше вплинув на перебіг поді   й у Зах. Європі в 16- 17 ст? Відповідь обгрунтуйте. За змістовну відповідь 3- 4 бали. 2. Виконайте тести на ст 137 підручника. Мкаксимальна оцінка за тести 8 б. Бажаю успіху ! Не тягніть з відповідями.

 І далі ми переходимо до вивчення історії України

.Тема..Україна на межі раннього нового часу.

 Завдання. 1. Розгляньте карту на ст.9 і визначіть: у складі яких держав знаходились українські землі у першій пол. 16 ст.? 2. Якою була соціальна структура укр. суспільства? Див. таблицю на ст. 11 .3. О характеризуйте становище представників кожного стану. 4. Складіть політичний портрет Василя- Костянтина Острозького. 4.Випишіть і вивчіть поняття, виділені жирним шрифтом. Дом. завд. пар.1.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

історія стародавнього світу 6 клас. опублікувати

5 клас історія.

5 клас історія.