Публікації

Показано дописи з лютий, 2021

10 кл. історія

 Тема. Японія. Китай. Індія в 20- 30 рр 20 ст. Дом. завд. пар. 15.Завдання. 1. Яким було становище в Японії у міжвоєнний період? ( 1918- 1939 рр.) Розгляньте схему на ст. 157 і зробіть висновки про зовнішню політику Японії. 2. Які сили боролися за владу в Китаї і чому було заключено угоду 1936 року? 3. Як розгорталась антиколоніальна боротьба в Індії? Яку роль тут відіграв Ганді? 4. Охарактеризуйте особистість і погляди Ганді. 5. Складіть хронологічну таблицю подій пар.15. Ця тема розрахована на 2 уроки. Бажаю успіхів!

9 к5лас. Правознавство.

 Тема.Праця неповнолітніх. Дом. завд. пар. 19- 20 ( 1). Опрацювати таблиці на ст. 142- 143.Дати відповіді на пит.1- 3 на ст. 149- 150.

9 клас. Всесвітня історія.

 Тема.Китай в другій пол. 19- на поч. 20 ст. Дом. завд. пар.24. Запитання. 1. Чому правителі азійських держав у другій пол. 19 ст. почали проводити реформи? 2. Чому поч. 20 ст. названо " пробудженням Азії"? 3.В чому виявилось проникнення європейців у Китай? Ск4ладіть хронологічну таблицю.4. Коли відбулось повстання тайпінів і чим воно закінчилось? 5. На карті ст. 199 знайдіть території Китаю в які проникали іноземні держави. В цьому вам допаоможе карикатура на ст. 200. 6. З якими подіями пов,язані імена:  Кан Ювей, Хун Сюцюань, Сунь Ятсен.

7 клас. Історія.

Тема. Архітектура і мистецтво середньовіччя..Дом. завд. пар.17- 18 ( 9-10) .Завдання. 1. Розгляньте ілюстр. на ст. 99 1 порівняйте храми  романського і готичного стилю.2. Поясніть вислів: " храми для людини середньовіччя були " біблією в камені". 3. Поясніть: гуманізм, гуманісти, ренесанс.4. Назвіть імена і твори відомих діячів ренесансу. 5. Опрацюйте завдання в кінці параграфа. 

9 клас. Всесвітня історія.

Тема. Японія в кінці 19- на поч. 20 ст. Дом. завд. пар 23.Запитання. 1. Яким було становище Японії в 17- першій пол. 19 ст? 2.Коли і як закінчилась самоізоляція Японії? 3.Коли відбулась громадянська війна та які її наслідки? 4. Які реформи були проведені в Японії та які їхні наслідки? 5.Охарактеризуйте зовнішню політику Японії і складіть хронологічну таблицю.

6 клас. Історія.

 Тема. Освіта.Наука. Виховання та сімейне життя в Давній Греції. Дом. завд. пар. 35, повторити пар 30- 34 і готуватись до т.о. Запитання. 1. Яким було виховання дітей у Греції? 2. Яким було становище жінок в Афінах і Спарті? 3. Назвіть імена грецьких філософів та їхні погляди. 4. Назвіть імена  грецьких вчених та їхні досягнення.

8 клас. Історія України.

 Тема. Україна за гетьманування Івана Виговського. Дом. завд. пар.21 .Запитання. 1. Коли Виговського обрали гетьманом України? Охарактеризуйте його особистість.2. Чому його внутрішня політика привела до громадянської війни?3. Якою була зовнішня політика Виговського? 4. Коли була заключена Гадяцька угода ? Її основні положення.5. Чому розпочалась московсько- українська війна?6. Коли відбулась Конотопська битва і які її наслідки?

6 клас історія.

 Тема. Господарство і повсякденне життя.в Давній Греції.Дом. завд. пар. 34. Запитання. 1. Назвіть основні заняття греків. Що змінилось у сільському господарстві? 2.Що таке класичне рабство? Чим займалися раби? 3. Чим займалися греки у вільний час? 4. Як називались грецькі школи? 5. Поясніть: хітон, гіматій, оракул, піфія, олімпіоніки. 5.Складіть розповідь про олімпійські ігри у Греції 776 р. до. н. е.?

8 клас. Всесвітня історія.

 Тестування з теми " Країни Східної Європи. Османська імперія в 16- пе6ршій пол. 18 ст." Виконуєте тестові завдання на ст.177 підручник Гісем і Мартинюк. Роботи здасте на перевірку у школі.

7 клас. Історія середніх віків.

Тема. Середньовічна культура. Дом. завд. пар. 17- 18 .Тему вивчаємо два уроки. Завдання. 1. Що таке " каролінзьке відродження" ? 2.Що зробив Карл Великий для розвитку культури? 3. Як навчались у середньовічних школах та університетах? 4. В чому значення діяльності Роджера Бекона? 5. Хто такий Марко Поло? 5. Поясніть: університет, студент,алхімія, героїчний епос, аннали, ваганти, трубадури. 6. Назвіть найбільш відомі твори раннього середньовіччя. 7. Які технічні винаходи були здійснені в цей час? 8. Хто і коли винайшов книгодрукування?

9 клас. Історія всесвітня.

 Тема. Практичне заняття. Розвиток провідних країн Європи та США в кінці 19 на поч. 20 ст. Заповніть таблицю на 187. Відповідати  на пит. ст 187.

11 клас. Історія України.

Тема. Державотворчі процеси та стан економіки. Дом. завд пар. 22- 23. Тему вивчаємо два уроки. Запитання. 1. Розгляньте лінію часу на ст. 184 і встановіть хронологію основних подій державотворення.2. Чому виникло протистояння між Президентом України і Верховною Радою? 3. Коли було ухвалено Конституцію України? З курсу правознавства повторіть її основні положення. 4. Які прорахунки були допущені в економічній політиці? Що таке приватизація? 5.Які зміни відбулися у сільському господарстві? 6.Як змінилося життя людей в 90 х - на поч. 21 століття? 

5 клас. Історія України.

 тема. Козацька УкраїнаДом. завд. пар 12.  Запитання.1. Хто такі козаки? 2. Коли і хто заснував Запорізьку Січ? 3. Розгляньте мал. на ст. 67 і опишіть Запорізьку Січ. 4. Чому початок 17 ст. вважають " добою гепоїчних морських походів"? 5. Доведіть на фактах, що козаки були  вмілими воїнами. 6.Складіть хронологічну таблицю подій визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. 7. Чим уславився Іван Мазепа?

9 клас. Правознавство.

Темак. Взаємні права і обов,язки батьків і дітей. Дом. завд. пар.18. Завдання. 1. Виписати і вивчити права і обов,язки батьків і дітей, використовуючи статті Конституції України і Сімейного кодексу України. 2. Поясніть :усиновлення, опіка, піклування, патронат. 3. Заповніть таблицю на ст. 139 ( це практична робота, в робочих зошитах)  4. Розв,яжіть ситуації на ст. 139- 140.

7 клас. Історія.

 Тема.Християнська церква в 11- 15 століттях. Дом. завд. пар.16 ( історія середніх віків).  Завдання. 1. Пригадайте коли стався розкол християнської церкви? ( знайдіть у пар. 7). 2. Що таке схоластика? 3. Охарактеризуйте погляди Абеляра і Томи Аквінського.4.Хто такі єретики? 5. Як церква боролася з ними? 4. Що таке інквізиція? 5. Випишіть у формі таблиці назви жебрущих орденів ченців і назвіть їхніх засновників.6. Що таке диспут?7. В яких роках тривав розкол католицької церкви? 8. Хто такі гусити?

9 клас. Історія всесвітня.

Тема.  Австро- Угорщина - дуалістична монархія. Дом. завд. пар. 22. Відповідати на питання в кінці параграфа. Використайте карти на ст. 183 і 184. 

10 клас. Історія всесвітня.

 Тема. Польща й Чехословаччина в міжвоєнний період. Дом. завд. пар. 13. Відповісти на питання в кінці параграфа. Тема. Угорщина, Румунія, Болгарія та Югославія в міжвоєнний період. Дом. завд. пар. 14. Відповідати на питання в кінці пар. Розгляньте карту на ст.137, діаграму на ст. 147 та 150 та опрацюйте свідчення діячів того часу.

11 клас. Історія України.

Тема.Утвердження незалежності України. Дом. завд пар. 21. Скласти хронологічну таблицю подій 1991 року і відповісти на питання ( завдання ) в кінці параграфа. 

Історія 6 клас.

 Тема. Розквіт афінської демократії. Дом. завд. пар. 33. Завдання.1. Пригадайте значення понять : аристократи, демос, демократія. 2. Як вплинула перемога греків над персами на їхнє суспільне життя? 2. Хто такий Перікл? Які реформи він запровадив в Афінах? 3. Прочитайте уривок зі спогадів Плутарха і дайте відповідь : в чому полягала непідкупність і безкорисливість Перікла? 4. Які права і обов,язки були в афінських громадян? 5. Хто в Афінах не мав громадянських прав? 6. Розв,яжіть задачу  на ст.161 внизу. 7. Подумайте : які риси вдачі повинні мати сучасні політики.

5 клас. Історія України.

 Тема. Кримське ханство. Дом. завд. пар.11. Завдання. 1. Розгляньте карту на ст. 34 і знайдіть півострів Крим.2. Коли утворилась держава Кримське ханство? 3. Як виник кримськотатарський етнос ( народ) ? 4.Яким був устрій Кримського ханства? Розгляньте схему на ст. 63. 5. Поясніть : хан, курултай, султан, диван, мурза, муфтій, іслам, коран, ясир , геноцид. 6. Коли Кримське ханство визнало зверхність Османської імперії? 7.Чим займалися кримські татари? 8.Усно опишіть  спогади Евлія Челебі про відівідування Криму. 9. Яким є зараз становище Криму?

8 клас. Всесвітня історя.

 Тема. Річ Посполита у 16- 17 століттях. Дом. завд. пар. 19.  Запитання. 1. Пригадайте, коли була заключена Люблінська унія? 2. Як розвивалося господарство Р. П. ? Що таке фільварки? 3. Назвіть головні верстви( стани) суспільства.4. Розгляньте карту на ст. 148 і знайдіть , які укр. землі увійшли до Р. П.?5. Якою була зовнішня політика Р. П.? Коли була Лівонська війна?. 6. Що таке " великий потоп"? Як ця подія вплинула на Р. П.? 7. Складіть хронологічну таблицю пар.

6 клас. Історія.

 Тема. Кімерійці та скіфи на території України. Дом. завд. пар. 17 -18.  Завдання. 1.Пригадайте : хто такі кочівники?2. Хто такі кімерійці, коли вони проживали на території України? Зробіть опис кімерійського воїна за ілюстрацією на ст. 90. 3.Назвіть головні заняття кімерійців.Яке значення для кімерійців мало виробництво залізної зброї? 4. Коли на території України проживали скіфи? Розгляньте карту на ст. 91 і знайдіть : на які племена поділялися скіфи? 5. Про що розповідають археологам скіфські кургани? 6. Що розповідав про скіфів грецький історик Геродот?7. Розгляньте вироби скіфів на ст.93- 95 і зробіть висновки про майстерність їхніх ремісників.