Завдання на 9 листопада.

 5 клас ..Тема. Історико- географічні регіони України. Параграф 5 підручника . Запитання. 1. Поясніть слова : етноніміка, топоніміка. 2. Які найдавніші народи проживали на території України? 3. Користуючись підручником та іншими джерелами складіть розповідь про життя скіфів. 4. Назвіть історико- географічні регіони України. 5. Поясніть походження назв : Галичина, Буковина, Волиннь, Поділля , Слобожанщина.., Полісся. 6.Дайте відповідь на питання в кінці параграфа.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

5 клас. Історія України.

5-6 класи.історія.

8 клас. Історія України.