Публікації

Показано дописи з березень, 2023

7 клас історія.

Тема. Українські землі у складіУгорщини, Молдавії,Московії та Османської імперії. Кримське ханство. Дом. завд. пар.23 (1-4 пит.). Завдання.1. Коли і чому Закарпаття опинилось у складі Угорщини? 2. Охарактеризуйте діяльність Федора Коріатовича в Закарпатті. 3.Знайдіть на карті ст.137 підручника Буковину (Шипинську землю). Коли вона опипилась у складі Молдавського князівства? 4. Чому князь Московії Іван ІІІ став претендувати на українські землі? 5. Які укр. землі відійшли до Московії? 6.Як утворилось Кримське ханство та як здійснювалось управління в цій державі? Використайте схему на ст.141. 

9 клас історія.

 Тема. Спроби модернізації Османської імперії та Ірану. Дом. завд. пар. 25 Завдання.1.Які реформи були здійснені в Османській імперії в період Танзімату? 2. Що нового з,явилось в імперії в час правління Абдул-Гаміда ІІ? Чому його правління назвали Зулюм? 3. Хто такі молодотурки? Хто їх очолював? 4.Коли відбулась молодотурецька революція та чого вона досягла? 5. Що проповідувала ідеологія пантюркізму? 6.Яким було становище в Ірані у 19 ст.? 7. Які зміни відбулись в країні в результаті революції 1905-1911 рр.? Опрацюйте висновки в кінці параграфа.

8 клас історія.

 Тема.Піднесення Прусської держави. Російська імперія у 18 ст. Дом. завд.пар. 23.1. Які чинники зумовили посилення Пруссії у другій пол. 17 ст.? 2.Яким було становище держави за правління Фрідріха ВільгельмаІ? 3. Коли відбулась Семилітня війна ? Хто з ким воював та які її результати?4.Чому короля Фрідріха ІІ відносять до освічених монархів? 5. Складіть хронологічну таблицю "Палацові перевороти в Росії". 6. Охарактеризуйте правління Катерини ІІ в Росії. В чиїх інтересах вона діяла?

11 клас історія.Завдання на 22.03.

 Тема. Помаранчева революція 2004 року. Дом. завд. пар.24(3). Завдання.1.Коли відбулась "революція на граніті"? 2.Охарактеризуйте результати президентських виборів 2004 р. 2. Хто з кандидатів змагався за владу? 3.Які програми були у кандидатів? 4.Прочитайте документ на ст.202 і з-робіть висновки. 5.Опишіть події, які відбулися на Майдані Незалежності в кінці листопада 2004 р. 6.Яке рішення прийняв Верховний Суд України 25 листопада? В чому суть компромісу між сторонами протистояння? 7.Які результати повторного голосування 26 грудня 2004 р.? 8. Прочитайте фрагмент документа на ст.204 і дайте відповідь на питання до нього.

11 клас історія.

 Тема.Соціальне та суспільно-політичне життя України в 90х рр. Дом. завд пар.22-23. до кінця. Завдання. 1.Як проходили приватизаційні процеси в 90х роках.? 2. Які зміни сталися у сільському господарстві? 3.Проаналізуйте документ з виступу Л.Кучми на стор.195. 4.Чому почав знижуватись рівень життя населення? 5.Як змінилася демографічна ситуація в Україні? Що таке депопуляція?  Цю тему ми мали вивчити сьогодні, але тривога...                                                                                      Завдання на  16 березня. Тема. Зовнішня політика незалежної України.                                                                                                                                           Дом. завд. пар.24 (1-2). Завдання. 1.Як поставились до факту існування незалежної України Росія та США?.2.Коли Україна стала членом Організації з безпеки та співробітництва в Європі? 3.Охарактеризуйте суть і наслідки підписання Будапештського меморандуму. 4.Як розвивалось співроб

7 клас історія.

 Тема. Кревська унія. Дом. завд. пар.21-22. (2) Завдання. 1. Які удільні князівства виникли на території України? Хто ними володів? 2. Чому почалася боротьба між між спадкоємцями Ольгерда? 3.Чому Ягайло змушений був шукати підтримки у Польщі? 4. Коли було заключено Кревську унію (угоду) та що вона передбачала?5.Хто такий Вітовт та чого він домагався? 6. Складіть хронологічну таблицю параграфа.

історія 11 клас.

 Тема.Державотворчі процеси та стан економіки України в першій пол. 90х рр. 20ст. Дом. завд. пар.22-23. Завдання.1. Пригадайте , що таке держава та які її ознаки.2. Назвіть форми української державності в 9- 20 ст. 3.Назвіть державні символи України та дати їх затвердження.4. Коли було прийнято Закон "Про Збройні Сили України" та що передбачала Воєнна доктрина України? 5. Охаракутеризуйте статус Президента України. 6. Що таке "партія влади"? 6. Чому виникло протистояння між Президентом України і Верховною Радою? Чим воно закінчилось? 7.Як і коли було прийнято Конституцію України? Проаналізуйте док. на ст.189. 8. Назвіть прорахунки і успіхи в економічній політиці.

історія 10 клас.

 Тема. Назрівання Другої світової війни.Дом. завд. пар. 17. Завдання. 1.Пригадайте рішення Паризької мирної конференції 1919 р. і умови Версальського миру.Що таке Версальська система? 2.Які дії Німеччини свідчили про її відмову виконувати положення Версальського договору?3.Охарактеризуйте реакцію Франції та Британії на дії Німеччини.4. Проаналізуйте док. на стор.175 і дайте відповідь на питання до нього. 5. Проаналізуйте висловлювання Гітлера на нараді в1937 році ( док. ст.176) і визначіть мету його політики. 6. Наведіть факти, які свідчили про нарощування озброєнь Німеччиною. 7. Проаналізуйте успіхи і невдачі Ліги Націй перед початком війни. 8. Як утворилась вісь "Берлін- Рим - Токіо"?

історія 5 клас.

 Тема. Радянсько-німецька війна та Україна (1941-1945рр.)  Дом. завд. пар 16 до кінця. Завдання.1.Коли нацистська Німеччина напала на СРСР? 2.Хто, чому і коли проголосив Акт відновлення Української держави? 3.Як відреагували на цей Акт нацисти?  4.Як поводили себе нацисти на українських землях? Використайте спогади прабабусь і прадідусів. 5. Назвіть дві течії руху Опору, які існували ва Україні.6. Складіть розповідь про дії партизанів і підпільників у роки війни.7. Складіть хронологічну таблицю параграфа. 8. Поясніть: Голокост, ОУН-УПА, ООН. 9.Порівняйте політику нацистів в роки війни і дії рашистів зараз.                                                                       Шановні бать ки! Значна частина учнів працює, але деякі не присилають мені роботи. Це Колодійчук, Романсов, Маценко, Сторожук, Білоус. Чекаю повідомлень!

історія 7 клас.

 Тема. Українські землі у складі Великого князівства Литовського.Дом. завд. пар.21-22 (1). Завдання.1.Розгляньте карту на ст.123 і відзначте зміни, які сталися з Україною в 14 ст. 2.Як утворилась Литовська держава? знайдіть на карті Литву. 3.Які зміни сталися в Литві за правління Гедиміна? Які українські землі він приєднав? ; 4..Коли відбулась битва на р. Сині Води і в чому її значення? 5.Чому литовці швидко приєднали значну частину українських земель? 

9 клас історія

 Тема. Політизація західноукраїнського руху.Дом. завд. пар.21.Завдання .1.Користуючись таблицею (у вайбері і в зошиті має бути), пригадайте , хто такі радикали? Хто був очільником радикального руху? 2.Як І.Франко оцінював М.Драгоманова? 3.Чого вимагали радикали? Як влада реагувала на ці вимоги? 4.Коли була створена перша українська політична партія? Охарактеризуйте її основні програмні положення. 5. Назвіть "старих" і "молодих" членів партії. 5.Коли була видана праця Ю. Бачинського "Україна уярмлена" та які ідеї там були викладені? 6. Поясніть вираз "український П,ємонт". 7.Коли була створена УНДП? Охарактеризуйте її основні програмні положення.

6 клас історія.

 Тема. Природні умови Італії та виникнення міста Рим. 1.На якому півострові була розташована Римська держава? 2.В якому напрямку треба їхати з Афін, щоб попасти у Рим?3.Опишіть природу Італії.4.Назвіть історичні області Італії і знайдіть їх на карті ст.205.Визначіть, які народи населяли Італію. 5.Хто такі етруски? Звідки вони прийшли та чим займалися? Розгляньте малюнки на ст. 206.6.Як , де і колои виникло місто Рим? Розгляньте статую вовчиці на ст.204 і опрацюйте документ на ст 207 про заснування Рима. 7.Хто такі патриції і плебеї? 8.Чому найдавніший період історії Рима називають царським? Скільки років він тривав?

історія 11 клас.

 Тема. Країни Близького та Середнього Сходу.Дом. завд. пар.19. Завдання.1.Назвіть держави Близького і Середнього Сходу.2. Як утворилась держава Ізраїль? 3. В чому суть близькосхідної проблеми? 4. Назвіть роки арабо-ізраїльських війн та їхні наслідки.4.Охарактеризуйте становище в Ірані після ісламської революції 1979 року. 5. Назвіть країни, в яких відбулись події "Арабської весни".6. Які наслідки конфлікту у Сирії? 7. Виконайте завдання в кінці параграфа.

9 клас історія.

 Тема. Соціально- економічний розвиток західноукраїнських земель у 2й пол. 19 ст. Дом. завд.пар.18.Завдання. 1.Розгляньте карту на ст.133 і знайдіть, які укр.землі були у складі Австрійської (Австро -Угорщини з 1867 р.) імперії? 2.Як вплинула революція 1848 р. на становище українців та інших народів? 3. Поясніть вислів: " Автономія Галичини була авт ономією для поляків". 4.Охарактеризуйте суть та значення селянської реформи 1848 р. 5.Складіть розповідь про розвиток кооперативного руху і його значення для українців. 6. Назвіть країни в які здійснювалась еміграція українців. 7. Чим прославились Михайцло Скибицький, Лаврентій Богун, Василь Турчин?.                                                                                                                                                                   Тема. Формування основних течій суспільно-політичного руху. Дом. завд. пар. 19. Завдання. 1.Поясніть хто такі: старорусини, москвофіли, народовці. 2.Охарактеризуйте погляди і