Публікації

Показано дописи з лютий, 2023

9 клас правознавство

 Практичне заняття. Працевлащтування неповнолітніх. Дом. завд. пар.15-20 повторити, готуватись до т.о. Щоб виконати пр.роботу розв,яжіть задачі на сторінках 150-152.Роботи присилайте. Бажаю успіхів.

8 клас історія.

Тема.Україна після Полтавської битви. Пилип Орлик.Дом. завд. пар.28.Завдання.1.Якою була політика царизму щодо України?.2.Назвіть факти,які свідчили про підрив української економіки царизмом. 3.Як відбивались на становищі України "канальні роботи"? 4.Охарактеризуйте особистість та діяльність Пилипаа Орлика.5.Коли була прийнята Конституція Пилипа Орлика?6.Яким було становище Правобережної України на поч. 18 ст.? 

11 клас історія.

 Тема.Китай в 2й пол. 20- на поч.21 ст. Дом. завд.пар.17.Завдання. 1.Коли і за яких умов було проголошено КНР? 2. Охарактеризуйте політику  "Великого стрибка" та її наслідки. 3. Що собою являла "культурна революція"? 4.Охарактеризуйте зміни в Китаї  під час правління Ден Сяопіна.5.Які реформи були проведені в Китаї у 80х роках 20 го ст.? Які їхні результати? 6.Що собою являє сучасний Китай? Наведіть факти досягнень китайців.7.Якими є відносини Китаю та України зараз?

10 клас історія.

 Тема.Українські землі у складі Румунії.Дом. завд. пар.29-30. Завдання.1.Які українські землі опинилися у складі Румунії? Коли?2.Яку політику щодо українців проводив румунський уряд?Доведіть на фактах.3.Як вплинула світова економічна криза на українські землі? 4.Охарктеризуйте становище у сільському господарстві.5.Коли відбулось Татарбунарське повстання і чим воно закінчилось? 6.Які українські політичні партії діяли на окупованих Румунією українських землях? Складіть таблицю за зразком, даним на попередньому уроці.                                                                             Тема. Українські землі у складі Чехословаччини.Дом. завд. пар.31. Запитання. 1.Які українські землі опинилися у складі Чехословаччини?Коли? 2.Як здійснювалось управління цими землями?3.Якою була політика уряду щодо українських земель? 4. Охарактеризуйте зрушення в розвитку культури. 5.Які політичні течії існували в Закарпатті?Назвіть імена лідерів.6.Як події в Європі позначились на становищі в Закарп

5 клас історія.

Тема. Україна в роки Другої світової війни. Дом. завд. пар.16 (1). Запитання.1.Які причини Другої світової війни? 2. Коли до влади в Німеччині прийшов Гітлер? 3.Коли було укладено Пакт(договір) про ненапад між Німеччиною та СРСР? 4. Які події сталися на Закрпатті в 1939 році? Хто такий Августин Волошин? 5.З якої події почалась Друга світова війна? 6.За яких умов західноукраїнські землі були приєднані до СРСР? 

7 клас історія.

 Тема.Англія в 11-15 століттях. Дом.завд. пар.5 стор.163-176.по старих підручниках і пар. 16 по нових. Завдання.1.Які племена германців заселили Британію після відходу римлян? 2. Які королівства утворились в Англії? Знайдіть на карті.3. Коли утворилась об,єднана держава? Кого проголосили першим королем? 4.Якої шкоди Англії завдавали напади вікінгів і данців? 5.Коли сталося нормандське завоювання Англії?Як Вільгельм Завойовник зміцнював свою владу? 6. Чим уславились Геріх ІІ і Річард Левове Серце? 7. Коли була прийнята "Велика хартія вольностей" і засновано англійський парламент? 8. Які події відбулися в1381 і 1455-1485 роках?

9 клас історія.

 Завдання на 24.02.23. з історії України. Практичне заняття. Тема1.Проаналізувати політику імперської влади в Україні на підставі Валуєвського циркуляру, Емського указу та інших документів і підготувати відповідне резюме (висновок). Тема2.Підготувати повідомлення "Українські підприємці 19 ст". Для роботи використайте матеріали підручника пар.14-17 і  матеріали інтернету. Готуватись до т.о. пар. 12- 17.

6 клас історія.

Тема. Утворення імперії Александра Македонського.Д,з. пар.38.Запитання 1.Коли Александр Македонський почав свої завоювання? 2.Чим закінчилась битва на річці Гранік? 3. Які ще битви виграв А. Македонський? 4. Внаслідок яких подій була зруйнована Перська держава? 5.Чим закінчився індійський похід Александра?6.Які землі увійшли до складу імперії Александра? рпозгляньте карту на ст.187. 7. Поясніть: діадохи, еллінізм, імперія.                                               Тема.Практичне заняття. Історичні джерела про Александра Македонського. Опрацюйте уривки з історичних джерел, уміщені в пар.39. і дайте відповідь на питання : 1,Яким був характер Александра? 2.Який його улюблений твір? 3. Хто був його учителем? 4. Про яку рису характеру говорить епізод з Гордієвим вузлом? 5.Як оцінюють його діяльність давньогрецькі історики? 6.Як оцінюєте Александра ви?

8 клас історія.

 Тема.Північна війна та Україна.Завдання на 22.02. 23 р. 1.Пригадайте, коли була Північна війна?Хто з ким воював? 2.Як ця війна відбилася на становищі України? 3.Які плани щодо України виношував Петро І? Проаналізуйте док. на стор. 178.4.З якими державами заключив таємні союзи Мазепа? 5. Чому Мазепа перейшов на бік КарлаХІІ? 6.Назвіть умови міждержавного договору між Швецією та Гетьманщиною. 7.Як Петро І помстився українцям?Опишіть трагедію Батурина. 8.Яку позицію зайняло Запорожжя  у протистоянні українців і шведів? 9.Як проходила і чим закінчилась Полтавська битва? 10. В чому полягає значення виступу Мазепи проти Московії?

11 клас історія

 Тема.Суверенізація УРСР, Дом. завд. пар.20. Завдання. 1.Чому Горбачов погодився на проведення конституційної реформи? В чому її суть? 2.Коли відбулись перші вільні вибори до Верховної Ради УРСР? Які їхні результати? 3. Які політичні партії виникли в Україні в кінці 80-х рр.? заповнити таблицю на ст.169. 4. Коли було ухвалено Декларацію про державний суверенітет України та які її основні положення? документ ст.171.5. Коли відбулась Революція на граніті та які її результати?6. Прокоментуйте фотодокумент на стор.173.

10 клас історія.

Тема.Країни Передньої Азії та Латинської Америки у міжвоєнний період. Дом. завд. пар16. Запитання.1.За яких обставин завершився розпад Османської імперії та проголошення Туреччини республікою? 2.Які реформи провів М.К.Ататюрк? схема ст.164.3. Назвіть чинники,які сприяли утвердженню незалежності Ірану, а які перешкоджали цьому процесу? 4.Які реформи провів Реза-шах Пехлеві? 5. В чому причини "палестинської проблеми"? :6 Поясніть поняття , виділені жирним шрифтом. 7.Назвіть особливості розвитку країн Латинської Америки. 

10 клас історія.

Тема.Індія в 20-30 роки 20 ст. Дом. завд.пар. 15. Завдання. 1.Охарактеризуйте особистість і погляди М. К. Ганді.Використайте матеріали інтернету. 2. Назвіть характерні ознаки гандизму. 3.Яку тактику обрав Ганді у боротьбі за незалежність Індії? 4. Що таке сарводайя? 5. Як проходили в Індії кампанії громадянської непокори? Складіть хронологічну таблицю. 6.Коли було прийнято Акт про управління Індією та які його основні положення? 

історія 5 клас.

 Тема. Українська революція і боротьба за збереження державності (1917-1921 рр.). Дом. завд. пар.14. Запитання. 1.Назвіть роки Першої світової війни. 2.Коли було повалено владу царя в Росії? 3.Чого хотіли прості люди від революції? 4. Коли було створено Центральну Раду та хто її очолив? 5. Коли були прийняті Універсали (закони) Центральної Ради та що вони проголошували? 6.За яких умов до влади прийшов гетьман Скоропадський? 7. Чому народ повстав проти гетьмана? 8.Коли було проголошено ЗУНР? В чому значення Акту Злуки між УНР і ЗУНР?

5 клас історія України.

 Тема.Українські землі у складі двох імперій. Дом. завд. пар.13.Запитання.1. У складі яких держав перебували укр. землі на поч.19 століття? 2.розгляньте схему ст.72. 2.Яким було становище українського населення? 3.В чому проявлялось українське національне відродження?4. Чим відзначились: І.Котляревськеий, Т. Шевченко, Діячі "Руської трійці", М. Костомаров, В. Антонович, П. Чубинський, І. Франко?.5.Як царський уряд боровся з українським національним рухом? 6.Назвіть роки першої російської революції. 7.Складіть хронологічну таблицю параграфа.

7 клас історія України.

 Тема. Практичне заняття. Укласти і представити історичний портрет князя Данила Галицького. Використати матеріали 16-18 параграфів. Висвітлити питання 1.Коротка біографія князя. 2.У яких битвах брав участь і перемагав. 3.Як розбудовував ( зміцнював) свою державу ?4. Коли прийняв титул короля руського? 5. В чому полягає значення його діяльності? Готуватись до т.о. по пар.16-20.

9 клас історія завдання на 10.02.

Тема.Селянська реформа 1861 року. Реформи 60- 80 рр. 19 ст. Дом. завд. пар. 13. Завдання. 1.Що спонукало царизм стати на шлях реформування країни? Назвіть кілька причин. 2. Коли було ліквідоване кріпосне право? Які права отримали селяни? Чому ця реформа була пограбуванням селян? 3. Хто такі "тимчасовозобов,язані селяни"? 4. Які ще реформи були проведені в Росії та в чому полягає їхнє значення? 4.Виконайте завдання  на ст. 103. 

8 клас історія України

 Тема уроку на 08.02 23р.Гетьман Петро Дорошенко в боротьбі за об,єднання України. Дом. завд. пар.23. Завдання. 1.За яких умов гетьманом України обрали П. Дорошенка? Назвіть роки його правління. 2.В чому полягали  основні засади його політики? 3. Коли його проголосили гетьманом обох берегів Дніпра?4.Дайте оцінку діям Дем,яна Многогрішного.Назвіть роки його правління. 5.Коли гетьманом лівобережної України обпрали Івана Самойловича?Охарактеризуйте його політику. 6.Чому Дорошенко заключив союз з Туреччиною? 7. За яких умов було заключено Бучацький мирний договір? 8. Чому почав падати авторитет Дорошенка? В чому ви вбачаєте трагізм його долі?