5 клас історія.

Тема. Праця і господарство : колись і сьогодні.Дом. завд. пар.21. Завдання. 1.Назвіть типи господарювання, які склалися в історії людства. Дайте визначення понять на ст. 120. 2.Як і чому з,явились гроші? 3. Розгляньте малюнки на стор.122 і складіть розповідь про розвиток сільського господарства. 4. По малюнках на стор. 123 простежте,як змінювалась діяльність людини у виробництві товарів. 5. Дайте характеристику сільського господарства України. 6. Дайте усну відповідь на питання в кінці параграфа .

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

5 клас історія України.

історія 5 клас.