10 клас історія України.

Тема. Україна в перший період Другої світової війни. Дом. завд. пар. 33-34. Завдання.1. Пригадайте у складі яких держав знаходились українські землі у 20-30 роки. 2.Як ви розумієте вислови "українська карта", "українське питання"? 3. Якою мала бути доля західноукраїнських земель згідно пакту "Молотова-Ріббентропа"? 4.Коли Червона армія вступила на територію Західної України ? Як радянська пропаганда пояснювала свої загарбницькі дії? 5. Коли було заключено Договір про дружбу і кордон та що в ньому говорилось? 6. Опрацюйте таблицю на стор. 192 і визначіть територіальні зміни України. 7. Коли було приєднано Бессарабію і Північну Буковину до СРСР і УРСР? 8.Що таке радянізація і по яких напрямках вона здійснювалась? Які області були створені вУРСР в цей період?                                                                                                                                    Тема. Україна в 1941-1942 роках. Дом. завд. пар.35-36. Завдання. 1.Коли Німеччина напала на СРСР? Що передбачав план "Барбаросса"? 2. Назвіть основні битви 1941 року на терит. України. 3. Чому битву за Київ названо Київською катастрофою? 4. Назвіть мобілізаційні заходи радянської влади в 1941 році. 5. Які битви відбулись на території України в 1942 році? Коли було остаточно окуповано Україну?

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

5 клас історія України.

5 клас історія.

історія 5 клас.