5 клас історія України.

 Тема.Українські землі у складі двох імперій. Дом. завд. пар.13.Запитання.1. У складі яких держав перебували укр. землі на поч.19 століття? 2.розгляньте схему ст.72. 2.Яким було становище українського населення? 3.В чому проявлялось українське національне відродження?4. Чим відзначились: І.Котляревськеий, Т. Шевченко, Діячі "Руської трійці", М. Костомаров, В. Антонович, П. Чубинський, І. Франко?.5.Як царський уряд боровся з українським національним рухом? 6.Назвіть роки першої російської революції. 7.Складіть хронологічну таблицю параграфа.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

5 клас історія.

історія 5 клас.