Історія 9 клас.

 Тема . Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії. Дом. завд. пар.6. Завдання. 1.На карті ст. 9.знайдіть три регіони західноукр. земель. 2. Коли з.у.з. відійшли до Австр. імперії?3. Які реформи провели Марія-Терезія і Йосиф ІІ? Щотаке освічений абсолютизм? 4. Охарактеризуйте національну та соціальну структуру населення з,у.з.5. Яким було становище греко-католицьких священиків?Як це позначилось на стані укр. культури? 6. Складіть хронологічну таблицю соціальних протестів  Рік     Місце повстання      Керівник. 7. Хто такі опришки?.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

5 клас історія України.

5 клас історія.

історія 5 клас.