10 клас історія України.

Тема. Україна навесні 1920- 1921 році. Дом. завд. пар.16. Завдання.1. Чому Директорія пішла на союз з Польщею?.2. Коли була підписана Варшавська угода і що вона передбачала? 3. Як цю угоду сприйняли українці? 4. Опишіть перебіг війни українсько-польських військ з більшовиками. 5.Що таке "лінія Керзона "? 6 Коли був підписаний Ризький мирний договір і що він передбачав? 7. Коли почався наступ білогвардійців під проводом Врангеля? 8. Що передбачала угода між урядом УССР і махновцями? 9.Як червона армія захопила Крим? 10.Як більшовики розправились з махновцями? Чи вірний вислів, що договір з росією не вартий того паперу на якому він підписаний?

 Тема.Культура України в 1914- 1921 рр. Дом. завд. пар.17- 19 . Завдання.1.Поясніть поняття на ст.100,102, 104. 2.Визначіть позитивні і негативні умови розвитку культури в цей час.2.Охарактеризуйте політику УЦР в галузі освіти. 3.Складіть розповідь про діяльність "Просвіт" у цей час. 4Як і коли було створено Українську Академію наук? 5. Охарактеризуйте  церковно-релігійне життя в цей період. 6.Коли було створено Українську автокефальну церкву? 7.Якою була політика більшовиків у галузі культури?

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

історія 5 клас.

5 клас історія.

історія 6 клас