5 клас історія.

 Тема. Українська держава на історичних картах у різні часи свого існування. Дом. завд. параграф 4. Завдання.1.Коли були створені перші карти? Розгляньте мал. на стор.24 , прочитайте текст і опишіть ( усно) найдавнішу історичну карту. 2.Як називали українські землі античні автори? 3.Які українські держави існували в різні часи? 4.На картах стор.25-27 підручника розгляньте держави, які існували на території України. Поясніть поняття: державні кордони.5.Прослідкуйте історію українського герба.6.Чому Запорозьку Січ називали Козацькою республікою? 7. Випишіть у зошити дати і події, які вказані у підручнику(складіть хронологічну таблицю). 8.Чим можна пояснити зміну кордонів України?

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

історія 5 клас.

5 клас історія.

історія 6 клас