9 клас. Всесвітня історія.

 Тема. Міжнародні відносини в кінці 19 - на поч. 20 ст. Дом. завд. пар.26. Завдання. 1.Протистояння між якими державами визначало зміст міжнародних відносин в цей час? 2. Коли виник Союз трьох імператорів та які держави увійшли до нього? 3. Коли і як було утворено Троїстий союз? Які держави до нього увійшли? 4.Який союз виник на противагу Троїстому союзу? 5. Що таке гонка озброєнь? 6. Складіть хронологічну таблицю основних міжнародних конфліктів того часу. 

                              Тема. Наука і техніка  в к. 18- на поч. 20 ст. Дом. завд пар. 27. 1.Назвіть найважливіші досягнення науки і техніки цього часу. 2. Назвіть видатних вчених і їхні досягнення( таблиця) 3. Які географічні відкриття цього часу? 4.Назвіть головні течії у філософії цього періоду. 5. Як і нові галузі промисловості виникли в результаті  впровадження технічних винаходів? 6. Що нового відбулося в розвитку освіти?

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

історія стародавнього світу 6 клас. опублікувати

5 клас історія.

5 клас історія.