9 клас. Правознавство.

Тема. Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність. Дом. завд. пар.15.

. Дайте визначення понять : правоздатність, дієздатністісь, правосуб,єктність, деліктоздатність. 2. Опрацюйте таблицю на стор.112 і визначте рівні цивільної дієздатності для окремих вікових груп осіб. 3. В яких випадках дієздатність осіб може бути обмеженою? 4. В яких випадках особа може бути визнаною недієздатною?  Виконайте завдання 4 на стор. 117. 

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

історія стародавнього світу 6 клас. опублікувати

5 клас історія.

5 клас історія.