7 клас.Історія України.

 Тема.Русь- Україна за правління Ярославичів. Дом. завд. пар.10.

 Заиптання. 1. Який заповіт склав Ярослав Мудрий перед смертю? Яку мету він ставив, даючи такий заповіт? 2. Розгляньте схему про престолонаслідування на ст.57. 3. Що таке тріумвірат? Скільки років тривала співпраця Ізяслава, Святослава та Всеволода ? 4. Які події відбулися у 1068 році та які їхні наслідки? 5. Що таке дуумвірат? 6. Коли державою правив Всеволод? 6. В чому полягає значення Любецького з,їзду князів? 7.Чи є зв,язок між послабленням князівської влади і посиленням набігів половців? 8. Складіть хронологічну таблицю параграфа.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

історія 5 клас.

історія 6 клас

5 клас історія.