9 клас. історія України

Тема. Західноукраїнські землі в першій пол. 19 ст. Дом. завд. параграфи 6 -8 вивчити.

 Запитання. 1. Яку політику проводили австрійські власті щодо українських земель? 2.Які реформи провели Марія- Терезія і Йосиф 11?  3. Охарактеризуйте структуру українського населення. 4. Назвіть факти селянських виступів у цей час. 5.Підготуйте повідомлення ( презентацію) на тему  "Лук,ян Кобилиця". 6.Яка роль греко- католицьких священиків у суспільному житті Західної України? 6. Випишіть імена укр. просвітителів та їхню діяльність ( або твори).7. Коли було засноване Товариство галицьких греко- католицьких священиків?  Чим займалися його члени? 8. Складіть розповідь про об,єднання " Руська трійця".

 Правознавство. Повторити тему " Констиуційні права, свободи і обов,язки громадян" пар. 11 Вивчити тему " Органи державної влади в Україні" пар. 13- 14. Відповідати на питання в кінці пар. Готуйтесь серйозно - кінець семестру.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

історія 5 клас.

історія 6 клас

5 клас історія.